Анонси

Рамковите споразумения във фокуса на вниманието на предстоящия Скандинавски форум за обществени поръчки

За дванадесети пореден път университетски изследователи и специалисти от практиката обединяват усилията си, за да представят своите виждания по някои от актуалните теми в областта на обществените поръчки в ЕС. Цикълът от конферентни събития е планиран в рамките на ежегодния Скандинавски форум за обществени поръчки. Тазгодишното издание на форума ще се състои в периода 13-16 ноември 2017 г. Домакин е датската столица Копенхаген.

Във фокуса на вниманието в първия ден от поредицата събития попада темата за рамковите споразумения, като инструмент за рационално осъществяване на  взаимосвързани обществените поръчки. Лекциите и дискусиите по проблемите на прилагането на рамковото споразумение в европейските страни ще се проведат на английски език.

В анонса за събитието организаторите припомнят добре известния факт, че рамковите споразумения за пръв път бяха въведени в правото на Европейския съюз през 2004 г. В изминалите повече от 10 години от въвеждането им този специфичен вид договори се утвърждава като модел за организация на възлагането, който се ползва с широка популярност и играе важна роля за състоянието на пазара на обществени поръчки в геополитическите очертания на Евросъюза.

Причината да се налага обсъждането на проблематиката, свързана с регламентирането на рамкото споразумение в европейското право, произтича от немаловажните правни и практически предизвикателства, които възникват в практиката при прилагането на действащото общностно законодателство. От една страна, правилата се нуждаят от допълнителни разяснения и уточнения, от друга – идентифицира се недостиг на насоки и указания за правилното прилагане в практиката на тези правила. Като неприемливи за разрешаването на напрупалите се въпросителни пред възложителите и техните потенциални контрагенти са оценени разрешенията, предложени от най-новите директиви на ЕС, в частност  – Директива 2014/24/ЕС.

Целта на уъркшопа, посветен на рамковите споразумения и насрочен за 13 ноември 2017 г., е именно в това – да се демонстрират “пробойните” и неяснотите, които пораждат нормативните правила при претворяването им в реални инструменти за възлагане. В този контекст познати конструкции от европейското право са пречупени през призмата на две от водещите национални системи на държави членки: Дания и Великобритания.

Промотира се тезата, че действащите регулации би следвало да се детайлизират, а приложението на принципа за публичност и прозрачност трябва да се разпростре и върху етапите на вътрешния конкурентен подбор. В резултат на участието си в уъркшопа за рамковите споразумения експертите, заявили интерес към тематиката, се очаква да подобрят своите практически умения, като по-конкретно те ще бъдат обучени да разпознават различни видове споразумения и да организират успешно управлението им.

Източник:

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker