Новини

БДЖ очаква да пусне в движение новите влакове до три години

Препечатваме без редакторска намеса интервю на колегите от News.bg с управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Яснота по обновяването на подвижния състав, поръчката за новите влакове и приоритетите на държавното дружество внася г-н Пламен Пешаров.

След получената подкрепа от страна на държавата за закупуване на нови влакове, кажете как ще се осъществи процедурата?
Получената подкрепа предоставя възможността за насочване на Капиталовия трансфер на дружеството за финансиране на покупката на нови влакове. До този момент той не беше ползван по предназначение и беше разходван предимно за покриване на стари задължения. Тук е мястото да отбелжа, че получената държавна подкрепа е благодарение на нотификацията от Европейската комисия, като това е резултат от положените усилия в последните години на екипите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и “Холдинг БДЖ” ЕАД. Успяхме да докажем, че дружеството е жизненоспособно.

Затова сега ще можем да насочим Капиталовият трансфер за закупуването на нов подвижен състав, тъй като този, с който оперираме в момента, е морално остарял. Като изключим закупените през 2005 г. мотрисни влакове, всичко друго е на възраст около 40 години, включително и вагонният парк, който се експлоатира. Предполагам, че в рамките на три години ще започнем да получаваме новите подвижни състави, но нека се има предвид, че текат процедури, които трябва да се извървят и в този процес има независещи от нас фактори.

Бихте ли разказали малко повече за обществената поръчка?
Обществената поръчка се базира на анализ, изготвен от широк кръг експерти, пряко ангажирани с работата в сектора – от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ИА “Железопътна администрация”, Национална компания “Железопътна инфраструктура” и не на последно място от “Холдинг БДЖ” ЕАД. Трябва да отбележа и факта, че анализът от своя страна стъпи въз основа на изготвен доклад от специалисти от 3 университета – Висшето транспортно училище, Техническия университет и Университета за национално и световно стопанство. В него са очертани потребностите на дружеството за цялостната му модернизация.

Колко влака може да очакваме да бъдат закупени и на каква стойност?
За цялостното обновяване на подвижния състав в “БДЖ-Пътнически превози” са необходими общо 84 влака. Направеният разчет към момента показа, че необходимата сума, е в порядъка от 800 млн. до 1.3 млрд. лв. Това е огромна сума, с която сме наясно, че не разполагаме. Затова сме разделили обновяването на целия подвижен състав в няколко етапа.

Затова и очакваме и доставката на 41 електрически и дизелови мотриси, която се явява първи етап от общата модернизация на дружеството. В изискванията към участниците ще заложим да получим още през първата година след сключване на договор поне 10 броя, за да могат и нашите клиенти да получават по-комфортна услуга възможно най-скоро. Стойността ще стане ясна след приключване на процедурата по ЗОП.

Какви влакове планирате да бъдат закупени и за кои линии?
Повечето влакове ще бъдат електромотрисни влакове с различен брой секции, а 5 от новите машини ще бъдат с дизелова тяга. Те ще бъдат разделени на 3 типа съгласно предназначението им: 6 за пътуване на дълги разстояния, 25 за пътуване на кратки разстояния и за крайградските зони, както и 10 за регионални превози. Ние като основен превозвач на пътниците в страната трябва задължително да отговорим на техните нужди. Общините и областните центрове са доста активни в това отношение, което е много важно за нас. Обратната връзка с нашите клиенти е едно от нещата, което е като стожер за нас, чрез нея се опитваме да съобразим и Графика за движение на влаковете. Така или иначе се стремим оптимално да задоволим тези потребностите и да отговорим на изискванията на хората, затова и решението по кои линии ще бъдат пуснати новите влакове е съобразено до някаква степен с това. Другото обстоятелство, с което ще се съобразим и къде ще бъде най-ефективното приложение на новия подвижен състав. Безспорно по обновената инфраструкура ползата ще е най-голяма. Но пак казвам, че ще се опитаме да задоволим потребностите на нашите клиенти по цялата жп мрежа.

Очакванията на обществото към БДЖ са особено засилени, тъй като основно дружеството изпълнява социална функция. Ваш приоритет е да повишите качеството на услугата за пътниците. Какви са целите, които си поставяте в тази насока и какви са реалистичните срокове?
Така е. Интересът на обществото към качеството на услугата е съвсем правилно да е по-голям и обществото да е по-взискателно. Затова нашата основна цел е свързана с подобряване качеството на предлаганата услуга. За съжаление има натрупани проблеми през годините, които рефлектират било то чрез работната сила, тоест човешкият фактор, било през организационни и други дейности и е малко по-трудно нагласянето в друга посока. Една от стъпките, които правим е привличането на млади кадри, работим успешно с няколко учебни институции в цялата страна. И мисля, че вече могат да се забележат и положителни резултати.

С цел повишаване качеството на услугата, през следващата година предвиждаме да подобрим условията при пътуване, както и качеството на обслужване на клиентите в гарите и бюрата за продажба на билети. Също така полагаме усилия и по внедряването на билетоиздаващата система. За съжаление, по проекта за внедряването, работим с по-бавни темпове, отколкото на мен ми се иска, но все пак това е един изключително сложен процес. Той е свързан с различни фактори и да не забравяме, че внедряването на една съвременна билетоиздаваща система, която ще позволи още по-добро обслужване на клиентите и чрез която ще стигнем до момента, в който от телефона ще си купуваме билет за влака, докато например пътуваме към жп гарата. Тя ще подобри не само услугата, но и ще ни спести много време. Всичко това няма как да стане от днес за утре, затова нека да имаме още малко търпение.

Какви други позитивни промени предвиждате в дружеството?
Както споменах вече, работим добре с няколко учебни заведения не само в София, но и в страната. Наскоро бяха проведени редица работни срещи с тях. По време на които бяха дискутирани актуалните проблеми, състоянието и перспективите за развитието на професионалното образование и обучение в областта на железопътния транспорт. За нас е особено важно сътрудничеството с учебните заведения, които предлагат не само железничарски, но и технически специалности, защото ние се нуждаем от квалифицирани кадри. Вярваме, че бъдещето е в младите специалисти, които да доразвият и модернизират облика на железницата.

Източник: News.bg

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker