Анонси

60 имена в списъка на външни експерти за проверка на технически спецификации по ЗОП

Агенцията по обществени поръчки вече оповести първия Списък на външните експерти по чл. 229а, ал. 2 от ЗОП. Листата, която към момента съдържа 60 имена, е одобрена със Заповед № РД–9/21.12.2017 г. на изпълнителния директор на АОП и може да бъде намерена на следния адрес: http://www.aop.bg/ets.php.

АОП напомня в свое съобщение в Интернет, че от 1 януари 2018 г. проверката на технически спецификации при извършвания от нея предварителен контрол ще се осъществява от външни експерти, специалисти в съответната област. Промяната е вследствие въвеждането на изискванията на Наредбата за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки, приета с ПМС № 251 от 08.11.2017 г.

Утвърдени са и следните образци на документи, необходими за осъществяване на контрола от външните експерти:

1. Проект на договор за външен експерт по чл. 229а, ал. 2 от ЗОП и приложения към него:
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/novini/Obrazec_Dogovor.pdf

2. Становище за извършена проверка от външен експерт на проект на техническа спецификация на процедура, избрана за контрол чрез случаен избор (чл.232 от ЗОП):
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/novini/Obrazec_Stabovishte_pril-2.pdf

3. Становище за извършена проверка от външен експерт на техническа спецификация на процедура, определена за мониторинг (чл. 114, ал. 1, т. 2 от ППЗОП).
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/novini/Obrazec_Stabovishte_pril-3.pdf

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker