Анонси

Нова промяна в ЗОП, с антикорупциония закон въвеждаме промяна в дефиницията на конфликт на интереси

В брой 7 на Държавен вестник от 2018 година бе обнародван широко дискутираният Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Освен всичко друго, новият акт донесе и поредната промяна в Закона за обществените поръчки. Както ЗОП ПЛЮС вече писа, в случая става дума за промяна в легалната дефиниция на на “конфликт на интереси”, която съобразява положения от антикорупциония закон.

Съгласно ревизираната редакция на т. 21, от параграф 2 от допълнителната разпоредба на ЗОП, “конфликт на интереси” е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.

В чл. 54 от ЗПКОНПИ облага се определя като всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker