Новини

Приеха и на второ четене изключението от ЗОП за лекарства за редки заболявания

В потвърждение на заявените намерения, още на първото си заседание от седмицата депутатите приеха като извънредна точка и на второ четене промените в Закона за обществените поръчки относно лекарствата за редки заболявани. С включването на новите текстве, за лекарствени препарати, които са без алтернатива и липсват на нашия пазар, болниците вече няма да имат задлжение да провеждат процедура по ЗОП, независимо от стойността.
Целта на допълненията в ЗОП е да се осигури навременно лечение на пациенти, за чиито заболявания друг вариант на третиране няма. Казусът касае предимно редките заболявания, при които започването на адекватна терапия не търпи отлагане.
Това налага осигуряването на необходимите медикаменти в изключително кратки срокове, се посочва в доклада на Комисията по здравеопазване. За да се избегне обществената поръчка, съответните препарати трябва да са включени в списък по член от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
Както вече Ви информирахме, от приложното поле на закона отпадат медикаменти, които не подлежат на ценова регулация у нас и в голяма част от случаите имат един доставчик, което изключва конкуренция между тях. Това обезсмисля провеждането на обществена поръчка, чиято цел е в условията на пазарна конкуренция да бъде осигурена доставка на медикаменти при максимално изгодни условия.
Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker