АнонсиМ@териали

АОП с разяснение за възлагането чрез Централизираната електронна система

Агенцията по обществени поръчки отговори на очакванията и потребността на обществеността и Системата по обществени поръчки в България и публикува разяснителен текст относно Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

В решения като информационен лист текст, качен на Портала за обществени поръчки, се дава най-обща информация относно платформата, чрез която само след няколко месеца ще се реализират изцяло електронно много от процесите по възлагане на обществени поръчки в страната ни.

За незапознатите с процесите в сектора, от АОП съобщават, че необходимостта от въвеждане на електронно възлагане идва от задължението на страната ни за въвеждане изискванията на ново поколение европейски директиви, регламентиращи материята на обществените поръчки в рамките на ЕС. Според крайните срокове по директиви, дигитализацията трябва да е факт до 18 октомври.

Един от важните моменти, който се обяснява в брошурата е, че националната платформа за електронно възлагане ЦАИС ЕОП ще обхваща всички етапи от процеса на възлагане, в това число планиране на нуждите, подготовка, провеждане и приключване на процедурата, сключване на договори др., на всички видове процедури за възлагане.

Друг важен момент е това, че се предвижда системата ще бъде въведена в експлоатация на два етапа. На първия етап ще стартират основните функционалности, които ще покрият и задълженията ни съгласно европейското законодателство. От съобщението на АОП става ясно, че това трябва да е факт до средата на август.

Още на първия етап електронно ще бъдат реализирани дейности като електронен достъп до документацията, електронен обмен на информация в хода на процедурата, електронно подаване и разглеждане на офертата, електронно фактуриране и др.

От АОП съобщават, че за по-лесно навлизане използването на Системата ще бъдат проведени обучения и ще бъде разработено ръководство за крайните потребители.

Целият текст на указанието тук.
Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker