Анонси

Стратегическите поръчки във фокуса на международна конференция, консултант на ЗОП+ с участие на престижния форум

Международна конференция, посветена на стратегическите измерения на възлагането на обществени поръчки, ще се проведе в периода 29-30 май в столицата. Събитието на тема „Strategic Public Procurement – Policies, Processes and Good Practices“ е организирано от Института по публична администрация.

По време на конференцията лектори от Европейската комисия, Световна банка и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ще представят политики, инструменти и добри практики, както и експертен опит в практическото прилагане на процедурите, свързани със стратегическите обществени поръчки. На форума ще присъстват експерти от министерства, държавни и изпълнителни агенции, структури и органи на изпълнителната власт.

Презентация в рамките на престижния форум е поканен да изнесе и един от водещите автори и лектори по материята и консултант на ЗОП ПЛЮС – Ивайло Стоянов, главен секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки. Г-н Стоянов ще представи показатели за оценка на разходите за целия жизнен цикъл на обществените поръчки.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker