Анонси

Юлският “ЗОП+” вече е тук, защитата на данните при възлагане на поръчки водеща тема на броя

Ексклузивна статия за работата с персонална информация при поръчките е избрана за водещ материал на юлския брой на списание “ЗОП+”, който до дни ще е при своите многобройни читатели. Текстът с автор Петър Петров разглежда предизвикателствата и отговорностите в тази област конкретно при прилагането на ЗОП, които са факт след приемането на Регламент (ЕС) 2016/679.

Темата за защитата на личните данни придоби актуалност и получи широк обществен отглас в България във връзка с влизане в сила именно на изискванията на новия Общ регламент относно защитата на даните (известен и със съкращението GDPR). Макар и общи, тези нови правила намират отражение и в специфични области на регулация, каквато е възлагането на обществени поръчки.

В статията си авторът разяснява много ключови понятия, разглежда как новите европейски правила на GDPR кореспондират с ключови норми от действащия в страната Закон за защита на личните данни и коментира как това рефлектира върху системата на обществените поръчки и относимите задължения на различните групи заинтересовани лица. Особено висока е полезността на направения от г-н Петров задълбочен анализ какво конкретно ще следва от нормите на Регламент (ЕС) 2016/679 на отделните етапи от възлагателния процес и за различните задължени длъжностни лица, прилагащи ЗОП.

Повече по темата експертите по обществени поръчки ще могат да научат и на предстоящия семинар със специален фокус върху прилагането на GDPR при възлагане по ЗОП. Припомняме, че събитието ще се проведе на 12 и 13 юли в София и ще обедини две от най-актуалните в момента теми при разходването на публични средства – електронните поръчки и работата с персонална информация при възлагането.

С цел максимална ефективност и полезност на обучителния процес, за лектори са поканени водещи специалисти от Комисията за защита на личните данни в лицето на д-р Невин Фети, преподавател в Националния институт на правосъдието и в Института по публична администрация по въпроси, свързани със защитата на личните данни и г-жа Олга Александрова – експерт от дирекция „Нормативна дейност, международно сътрудничество, планиране и обучение“ в КЗЛД.

ЗОП ПЛЮС Ви очаква!

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker