Анонси

Експерти набират предложения за промени в законодателството по обществени поръчки

Организацията на експертите по обществени поръчки в България, НСЕОП, се обърна към всички специалисти по тази материя с призив за изпращане на предложения за промени в законодателството по обществени поръчки.

В своето обръщение към експертната общност, г-н Йордан Халаджов, зам.-председател на УС на НСЕОП, помоли всички желаещи заинтересовани лица в оперативен порядък да изпратят на електронната поща на сдружението nseop@nseop.org своите мнения и предложения за това как могат да бъдат оптимизирани разпоредбите относно разходването на обществен ресурс в страната ни.

Г-н Халаджов изрази очакване експертите да споделят с колегите си своето виждане относно това кои са разпоредбите, които по тяхно мнение създават правна несигурност, пречат на ефикасното управление на възлагателния процес и/или са причина за необосновано налагане на финансови корекции.

Като изрази благодарност за проявената активност и професионално отношение, Йордан Халаджов отправи апел експертите по обществени поръчки заедно да допринесат за подобряване и усъвършенстване на правилата за възлагане на обществени поръчки в България.

От сдружението обявиха, че допълнителна информация за дебата по тази тематика е налична във Фейсбук групата на НСЕОП – „Експерти ЗОП“.

Междувременно, обсъждане на промени в законодателството тече и по повод предложения Закон за изменение и допълнение на ЗОП. Ще припомним, че обществената консултация е със срок до 14 юли този месец. Повече за консултацията тук.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker