АктуалноНовини

ВАС въвежда повече прозрачност в решенията по административни дела

Върховният административен съд въвежда нови правила за заличаване на лични и други данни, съобщават на сайта си в Интернет от върховната съдебна инстанция. Целта е да се постигане по-голяма прозрачност и публичност на информацията.

По силата на новите правила, в съдебните актове, които се публикуват в Интернет, вече няма да се заличават имената на фирмите, БУЛСТАТ и техните координати. Изключение ще се прави за едноличните търговци, но само ако в тяхното наименование се съдържа името на физическото лице.

При физическите лица първото име ще се изписва с инициал с точка, презимето ще се заличава, а фамилията ще се изписва изцяло. Припомняме, че досега в съдебните актове и трите имена се изписваха само с инициал с точка. Ще бъдат премахвани, обаче, допълнителните елементи, които биха позволили установяването на съответните лица.

Няма да се заличават имената на областните управители, на партиите, сдруженията и административните органи, държавните институции, медиите, имената на нотариусите и съдиите (освен ако са страна по делото). От имената на министри, политици, кметове, председатели на общински съвети и инициативни комитети ще се заличава само презимето.

„Целта на новите правила е да постигнем по-висока прозрачност и баланс между необходимостта от информираност и общодостъпност на информацията и защитата на личните данни на страните по делата във ВАС. Инициативата на ВАС за премахване на ненужни заличавания – например на фирми, политици, партии, отразява и практиката на европейските съдебни структури”. Това коментира председателят на ВАС Георги Чолаков.

Чолаков ще инициира изработените нови облекчени правила за заличавания на лични данни да бъдат приложени и в 28 административни съдилища, за да се постигне унифицираност и единен стандарт при предоставянето на информацията на медиите и обществото в цялото административно правораздаване.

Източник: ВАС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker