Анонси

АОП отново набира външни експерти за проверка на спецификации

През месец октомври Агенцията по обществени поръчки (АОП) отново ще набира документи на външни експерти, проверяващи техническите спецификации при подлежащи на предварителен контрол поръчки. Това обявих от ведомството на сайта си в Интернет. Предишният подобен прием бе в периода до 29 ноември 2017 г.

Видно от публикувания анонс, от 01 до 31.10.2018 г. АОП ще приема заявления на желаещите специалисти за включване в списъка на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки.

Ще припомним, че набирането и дейността на външните експерти, които се ангажират с проверка на спецификации считано от 1 януари 2018 г., бе регламентиранo със специална наредба, която Министерският съвет прие на 7 октомври 2017 г. Актът влезе в сила сила от 14 ноември 2017 г.

Основните изисквания към външните експерти, заложени в Наредбата, са за завършено висше образование и не по-малко четири години професионален опит в заявената област на вписване, придобит през последните 10 години, предхождащи подаването на заявлението за включване в списъка на АОП.

В съобщението на АОП се посочва, че информация за областите, в които се набират специалисти, и указания за реда и начина на подаване на заявленията е публикувана на началната страница на Портала за обществени поръчки, в раздел „Външни експерти за проверка на технически спецификации“.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker