Анонси

Главният секретар на НСЕОП взе участие в първото обучение за системата за е-поръчки

Главният секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП), г-н Ивайло Стоянов, бе сред участниците в първото обучение за работа с централизираната платформа за електронни поръчки. Това съобщиха от професионалната организация.

На събитието, проведено на 28 януари в столичния хoтел „Бест Уестърн Плюс Експо“, бяха представени разработените модули и функционалности на новата електронна система за възлагане на обществени поръчки „ЦАИС ЕОП“.

Обученията на представители на възложители, избрани от Агенцията по обществени поръчки, се реализират в рамките на етап I по проект “Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“.

Участниците в тренинга бяха информирани, че системата вече е готова и всички предвидени модули по Етап 1 са в работен режим. От 01 март 2019 г. се очаква на всички желаещи възложители, стопански субекти и физически лица да бъде предоставена възможност да направят първоначална регистрация в системата „ЦАИС ЕОП“  чрез електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Според предварително оповестената информация, Единната национална електронна уеб-базирана платформа ще обхваща всички етапи от процеса на възлагане на всички видове процедури и способи за възлагане на обществени поръчки, съгласно Директивите на ЕС и националното законодателство. ЦАИС ЕОП ще бъде въведена в експлоатация на два етапа.

Първи етап е предвидено да включва изграждането на базовата функционалност на системата с модули като Електронна регистрация (e-Registration), Електронно обявяване (e-Notification), Електронен подател (e-Sender), Електронна документация (e-Access), ЕЕДОП (ESPD), Обмен на информация в хода на процедурата (Information exchange), Електронна оферта (e-Submission), Отваряне на оферти и заявления за участие (e-Opening) и др.

Припомняме, че считано от 01 ноември 2019 г. всички възложители на обществени поръчки ще са задължени да възлагат поръчките си чрез посочената система.

Източник: НСЕОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker