Анонси

Експерти от цялата страна усвояват тънкости при поръчките на националния семинар на Списание “ЗОП+”

При засилен интерес от страна на широк спектър специалисти протича Националният експертен семинар по обществени поръчки, организиран от Списание “ЗОП+”. Събитието, посветено на прилагането на новите моменти в законодателството в сектора, се провежда от 27 февруари до 1 март, 2019 г. в гр. Банско.

Лектори на обучението са водещи специалисти с призната експертиза в областта на правото и възлагането на обществени поръчки. Сред тях са експерти с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки и консултанти на списание “ЗОП+” в лицето на г-н Ивайло Стоянов и г-н Валентин Панчев. Високите очаквания на записалите се оправдават и от участието на гост-лектора съдия Мирослава Георгиева от Върховния административен съд.

Сред темите в програмата личат презентации, посветени на измененията и допълненията в ЗОП (ДВ. бр.86 от 18.10.2018 г.) и ППЗОП (ДВ. бр.17 от 26.02.2019 г.), отражението на актуалните нормативни положения върху управлението на процесите на възлагане (новите моменти при стойностните прагове, правилата при определяне на прогнозна стойност, спазването на забраната за разделяне и пр.), предизвикателствата при прилагане на нормативната уредба в практиката (при използване на възможности на “трети лица”, определяне на законосъобразни критериите за подбор и показатели за оценка и пр.), често допусканите грешки при възлагане, както и ключова практика на КЗК, ВАС, АОП и АДФИ.

Специален акцент в програмата е и електронното възлагане на поръчки, съответно функциите и изискванията за работа с централизираната платформа ЦАИС ЕОП.

С голям интерес бе очакван и анализът на практиката на ВАС по отношение нередности при разходване на средства от ЕС във връзка с възлагането на обществени поръчки, представен от съдия Мирослава Георгиева.

Зимната обучителна програма на Списание “ЗОП+” ще продължи с обучението, което ще се проведе на 7 и 8 март в София и отново ще е посветено на практическите измерения на новите разпоредби в ЗОП и ППЗОП в сила от 01.03.2019 г., съответно на прехода към дигитално възлагане. Повече за това събитие може да научите тук.

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker