Новини

Отново допълниха инструкцията за оповестяване в ЦАИС ЕОП на поръчки за борсови доставки

От Агенцията по обществени поръчки внесоха нови допълнения в Инструкцията относно оповестяване в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) на възлагането на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса.

След актуализацията в помощния документ са указани и други действия, които следва да се извършват от отговорното лице за поръчката. По-конкретно се посочва, че в секция „График“ лицето задава крайна дата и час на „Подаване на заявления/оферти“ (следващият календарен ден е първия възможен за задаване). Като дата и час за „Отваряне на заявления/оферти“ задава минимално законоустановения срок, който е 12 часа след изтичане срока на подаване.

Наред с това се уточнява, че в секция „Изисквания“ следва да се извършат следните действия:
1. Изтриват се съществуващите групи с изисквания („Изисквания за лично състояние и критерии за подбор“, „Техническо предложение“ и „Ценово предложение“);
2. От бутона „Създай“ се добавя група с изисквания с произволно наименование;
3. Достъпва се в новосъздадената група с изисквания и в нея се добавя въпрос от тип: „Да/Не“ с произволно текстово съдържание.

С инструкцията, която е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“, може да се запознаете тук.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker