Минали броеве

Брой 9, 2020: СИСТЕМНИ УМЕНИЯ

В предверието на есента, въпреки многото неочаквани изпитания, с които бе изпълнена тази година, безспорен приоритет в системата на обществените поръчки остава придобиването и развитието на индивидуални и колективни умения за работа в електронна среда.

Предвид това, спецификите в работата с централизираната платформа ЦАИС ЕОП закономерно са фокус както на обучителната ни програма до края на годината, така и на материалите, които ще представяме на страниците на нашето ваше издание.

В потвърждение на казаното, за водещ на септемврийския брой избрахме материала, посветен на важни практически особености при използване на системата ЦАИС ЕОП. В съвместната си статия, нашите консултанти и основни тренери по ЗОП, г-н Стоянов и г-н Халаджов, споделят опит и добри практики по отношение на стъпките при спиране и прекратяване на обществени поръчки, както и при отстраняване на пропуски или непълноти в процедури в Платформата.

С ЦАИС ЕОП този път е свързан и традиционният авторски преглед на практиката на органите по обжалване, в който нашият топ автор д-р Полина Цокова представя ключови решения на КЗК във връзка с твърдения за нарушения в обществени поръчки, извършени след въвеждането на Платформата в началото на 2020 година.

Важно място в броя има и редакционната статия, представяща аналитичен прочит на актуално решение на ВАС по темата за обосновките по чл. 72 от закона. Запазено място сме осигурили и на рубриката с отговори по вашите горещи въпроси от експертната практика по ЗОП, както и на други полезни анонси със знак ПЛЮС.

Приятно и ползотворно четене!


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

СИСТЕМНИ УМЕНИЯ

Характерни особености и полезни съвети при спиране и прекратяване на обществени поръчки, както и при отстраняване на пропуски или непълноти в процедури в ЦАИС ЕОП

Ивайло Стоянов и Йордан Халаджов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • ПРАВДОПОДОБНИ ОБЕЩАНИЯ: Ключова практика на Върховния административен съд относно приемането на обосновки по чл. 72 от ЗОП в случаи на необичайно благоприятни оферти, ЗОП+
  • ДИГИТАЛНИ ПРЕГРЕШЕНИЯ: Решения на КЗК във връзка с твърдения за нарушения в обществени поръчки, извършени след въвеждането на платформата ЦАИС ЕОП в началото на 2020 г., Полина Цокова
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП

Ако желаете Списание “ЗОП ПЛЮС” да е Ваш помощник в областта на обществените поръчки през настоящата 2020 г. и следващата 2021 г., може да осъществите това като станете абонати или поръчате отделни броеве на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

Станете част от общността на ЗОП ПЛЮС!

ПОВЕЧЕ ЗА АБОНАМЕНТА ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker