Новини

Приключи общественото обсъждане на проектозакона за надценките на храните, предлагат се временни тавани при цените на определени продукти от малката кошница на НСИ

На 10 юни 2023 г. приключи общественото обсъждане на проекта на Закон за надценките на хранителни продукти. Това става ясно от информацията, налична на Портала за обществени консултации (Strategy.bg).

Ще припомним, че идеята за създаване на закон, който да позволи временно да се наложи таван върху надценките на определени храни, бе разпространена от служебния кабинет още в края на м. март. Тогава бе обявено, че се готви и по-общ закон за търговията с храни, както и наредба за проследимост на качеството и цените на храните. Това бе част от дейностите по представяне на държавния Информационен портал за наблюдение и сравнение на цените на част от хранителните продукти в малката потребителска кошница в България (Foodprice.bg).

Видно от информацията за вече преминалия обществено обсъждане законопроект, с приемането на Закон за надценките на хранителни продукти ще се адресират проблемите свързани с високата инфлация и намаленото потребление на хранителни продукти като се определи временно таван на надценките за поне един артикул от най-ниския ценови диапазон на съответна група продукти.

Както се изяснява от документите по проекта, при евентуалното му приемане, законът ще се прилага по отношение на определени видове храни от малката потребителска кошница на Националния статистически институт, посочени в списък, който ще се утвърждава със заповед на министъра на икономиката и индустрията, съгласувано с министъра на земеделието.

Според вносителите си, законопроектът има за цел временно да се регулират ценовите нива на определени основни хранителни продукти при минимална намеса в пазарните отношения. Поради тази причина приложното поле на законопроекта е ограничено до търговията на дребно с определени видове храни. С оглед на това, задължените лица от страна на бизнеса са ограничени до предприятия с годишен търговски оборот над 30 млн. лв., което изключва всички микро и малки предприятия.

Ако законопроектът за надценките на храните бъде приет от Народното събрание и влезе в сила, прилагането на предвидените в него мерки може да се очаква, че ще повлияе на цените и на хранителните продукти, закупувани чрез обществени поръчки.

Това е така, доколкото техните цени обичайно се формират като процентно съотношение между отстъпката (или надценката) и подходяща статистическа база, представителна за цената на даден продукт за определен времеви интервал. Такава е и логиката на използването на разпространения в практиката на възложители т.нар. “метод на определяемите цени”, официално приет за допустим и разяснен в методическо указание на АОП.

Обръщаме внимание, че за целите на възлагането на обществени поръчки и използване на метода на определяемите цени, статистически представителна информация за ценовите нива, на които се търгуват хранителните продукти, може да се вземе както от бюлетините на независими наблюдаващи пазара организации, така и от официалните данни, периодично оповестявани от НСИ.

С всички материали от общественото обсъждане на законопроекта, които са налични на Портала за обществени консултации, може да се запознаете ТУК.

Източник: Портал за обществени консултации (Strategy.bg)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker