Новини

В края на годината изтича срокът за допустимост на разходите по ОП “Околна среда” 2014-2020

В края на календарната година (31.12.2023 г.) изтича срокът за допустимост на разходите по Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020 г., определен в Регламент (ЕС) 1303/2013. Това припомниха от Управляващия орган на програмата (УО на ОПОС) в публикация на портала Eufunds.bg.

В съобщението до всички бенефициенти, от УО на ОПОС изтъкват необходимостта от максимална мобилизация за успешно изпълнение на проектите при оптимално използване на разполагаемия безвъзмезден финансов ресурс по програмата.

От УО обръщат внимание, че проектите, подлежащи на двуетапно изпълнение, вкл. със средства от ПОС 2021-2027 г., са предварително комуникирани със службите на ЕК в рамките на определения за програма “Околна среда” ресурс за периода 2021-2027 г., за което са информирани съответните бенефициенти.

Други проекти, които не са успели да приключат в срок предвидените дейности, няма да бъдат фазирани без значение дали неуспешното им финализиране е по зависещи или независещи от бенефициента обстоятелства.

От УО внасят уточнението, че проектите, приключили към 31.12.2023 г., продължават да бъдат изпълнявани със средства на бенефициента под формата на “неактивни” проекти със срок за приключване 27.02.2027 г.

Специално се подчертава, че при неуспешно приключване към тази дата (27.02.2027 г.) всички получени по проекта безвъзмездни средства за разходи, извършени в периода на допустимост – от сключване на АДБФП до 31.12.2023 г., подлежат на възстановяване към Управляващия орган в пълен размер.

Източник: Eufunds.bg

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker