Актуални обучения

Двудневен ЗОП+ Уебинар: ПРОМЕНИТЕ В ЗОП – ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА УСПЕШНИ ПОРЪЧКИ (6-7 Март 2024 г.)

ЕКСПЕРТНИ НАСОКИ и РАБОТЕЩИ РЕШЕНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНА РАБОТА ПО ЗОП

Уебинар в Zoom

6-7 МАРТ 2024 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

ПРОМЕНИТЕ В ЗОП ВЕЧЕ СА ТУК И СПАЗВАНЕТО ИМ ПОРАЖДА РЕДИЦА ВЪПРОСИ!

 • Как да прилагаме НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗОП?
 • Какво трябва да променим във ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА?
 • Как да не допускаме ГЛОБИ И ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ?
 • Как да бъдем ТОП ЕКСПЕРТИ по обществени поръчки?
 • Как да УЧАСТВАМЕ УСПЕШНО в обществени поръчки?

Отговорите на тези и други въпроси ще научите на нашето ДВУДНЕВНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ, което ще се проведе на 6-7 МАРТ 2024 г. чрез платформата ZOOM.

Обучението ще бъде проведено изцяло онлайн и директно от експерти, анализирали и участвали пряко в приемането на измененията.

Единствено на нашето обучение чрез нашата ЗОП+ МЕТОДИКА ще получите практически знания и умения относно прилагането на закона през призмата на реалното възлагане и участие в обществени поръчки, вкл. и чрез анализ на относимите национални и европейски актове и съдебната практика.

Единствено Ние ще Ви разясним как най-ефективно да внедрите МАЩАБНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗАКОНА във Вашата организация и практика – бързо, лесно и без нарушения.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

 

Местата се изчерпват бързо, заявете участие в уебинара сега!

УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР

 

ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ по ЗОП и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП с НАД 100 ПОРЪЧКИ В ТЕСТОВАТА ВЕРСИЯ НА ПЛАТФОРМАТА

 • Ивайло Стоянов, юрист, правен консултант на Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит като експерт, лектор, процесуален представител. Лекторът има над 100 електронни поръчки в ЦАИС ЕОП и над 100 публикации в областта на обществените поръчки.
 • Антони Нешев, юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“, експерт по ЗОП с дългогодишен опит във възлагането на обществени поръчки. 

 


ТЕМИ НА СЪБИТИЕТО


НОВИ МОМЕНТИ В ЗОП 2024

 • НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ;
 • Изменения при ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ОТ ЗАКОНА, включително за т.нар. IN-HOUSE ПОРЪЧКИТЕ;
 • Промени относно ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПУБЛИЧНОСТ;
 • Промени в СТОЙНОСТНИТЕ ПРАГОВЕ, приложимост, промени в план графика за 2024 г.;
 • Ключови промени относно ОПРАВОМОЩАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА;
 • НОВИТЕ Е-ОБРАЗЦИ за оповестяване на информация в РОП и ОВ на ЕС;
 • Задължителни ЕКО ИЗИСКВАНИЯ при доставките и услугите;
 • Нови изисквания при ПОРЪЧКИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, вкл. услугите на обществения пътен транспорт и превоза на пътници, услуги по събиране на битови отпадъци и други;
 • Съществени изменения в правилата за ОБОСНОВКА ПРИ НИСКИ ОФЕРТИ по чл. 72 от ЗОП, национална и европейска съдебна практика (ключови решения на Съда на ЕС и ВАС), изисквания в указанията и действия на комисията;
 • Нови моменти по отношение УЧАСТИЕТО В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ;
 • НОВИЯТ ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛУКАЗАНИЯ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ;
 • НОВ КОНТРОЛ НА АОП и контрол от НАБЛЮДАТЕЛИ;
 • Промени в ПРОИЗВОДСТВОТО ПРЕД КЗК;
 • Нови административно-наказателните състави по ЗОП и УВЕЛИЧЕНИЕ НА ГЛОБИТЕ;
 • Отразяване на промените в документациите и договорите за обществени поръчки, промени и публикуване на вътрешните правила;
 • Нови моменти при правилата на ЗОП за изменение на договори за обществени поръчки и промени в МЕТОДИКАТА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ съгласно ПМС № 275 от 13 декември 2023 г.;
 • Нови задължения по ДОПК за УВЕДОМЯВАНЕ НА НАП и Агенция “Митници”, в сила от 3.5.2024 г.

Експертен коментар на промените и практическите аспекти от прилагането им!


  ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО


  СТОЙНОСТТА на таксата за участие е в размер на 240 лева с ДДС за един участник.

  Всеки участник ще получи удостоверение (сертификат*) за преминато обучение по актуалните изменения в ЗОП съгласно по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

  За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура, или използвайте електронната ни форма за записване по-долу (бутон „Заявка за участие“).

  Участниците следва да разполагат с персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. По-долу може да намерите и необходимата информация как да посетите уебинара. 

  Всеки участник може да зададе предварително въпроси, като отговор ще получи на самото обучение! 

  Местата се изчерпват бързо, заявете участие сега!

   
   

  * Сертификатът се издава, съгласно утвърдената ни система за управление на качество на обученията ISO 9001 ÖHMI EuroCert GmbH, Магдебург, Германия.


  ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


  tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com


  ПРОГРАМА


  ДЕН ПЪРВИ – 6 МАРТ /СРЯДА/

  09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

  09.30 – 11.00 МОДУЛ “АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА” (ЧАСТ I)

  ПРОМЕНИ В ЗОП от ОКТОМВРИ 2023 г. – Експертен коментар на промените и практическите аспекти на прилагането им. Поетапно влизане в сила и ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ. Нови моменти при ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ОТ ЗАКОНА и правилата за т.нар. IN-HOUSE ПОРЪЧКИ – ограничение при превъзлагането, предвидени изисквания за оповестяване и глоби. Промени в СТОЙНОСТНИТЕ ПРАГОВЕ – приложимост, промени в план графика по чл. 26 от ППЗОП, действия по чл. 27 от ППЗОП с оглед недопускане на разделяне. Ключови промени относно ОПРАВОМОЩАВАНЕТО НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, заместване и управленска отговорност.

  11.00 – 11.30 Почивка

  11.30 – 13.00 Задължителни ЕКО ИЗИСКВАНИЯ при доставките и услугите. Нови изисквания при ПОРЪЧКИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, вкл. услугите на обществения пътен транспорт и превоза на пътници, услугите по събиране на битови отпадъци и други. Новият предварителен контрол за законосъобразност, който възложителите следва да осигуряват – работа на комисията, приемане или връщане на доклада на помощния орган. Участие на наблюдатели на Министерство на финансите в обществени поръчки.

  Лектори: Ивайло Стоянов и Антони Нешев

  ДЕН ВТОРИ – 7 МАРТ /ЧЕТВЪРТЪК/

  09.30 – 11.00 МОДУЛ “АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА” (ЧАСТ II)

  Съществени изменения относно установяването на НЕОБИЧАЙНО БЛАГОПРИЯТНИ ОФЕРТИ по чл. 72 от ЗОП, практика на СЕС, изисквания в указанията и действията на комисията по чл. 103 от ЗОП. Отразяване на промените в нормативната уредба в документациите, указанията за подаване на оферти и проектите на договори за обществени поръчки. Задължителни образци на договори. Отворени данни. Изменения в чл. 100 от ЗОП относно ОПОВЕСТЯВАНЕ В УСЛОВИЯТА НА ПРОЦЕДУРАТА, отпадане на обявлението за изменение или допълнителна информация. Промени в приложимите изисквания относно ФОРМАТА НА ГАРАНЦИИТЕ и обезпечаване на аванса. Възлагане на договора и предоставяне на гаранцията за изпълнение в случаите по чл. 114 от ЗОП. Нови моменти в РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА, отговорности и задължения на председателя и членовете на комисиите. Нови моменти при правилата на ЗОП за изменение на договори за обществени поръчки и промени в МЕТОДИКАТА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ съгласно ПМС № 275 от 13 декември 2023 г. Отражение на нормативните промени за електронното възлагане върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки.

  Нови моменти по отношение УЧАСТИЕТО В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.

  11.00 – 11.30 Почивка

  11.30 – 13.00 НОВИТЕ ЕЛЕКТРОННИ ОБРАЗЦИ за оповестяване на информация в Регистъра на обществените поръчки и ОВ на ЕС. Промени в ПРОИЗВОДСТВОТО ПРЕД КЗК. Нови административно-наказателните състави и УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗМЕРА НА ГЛОБИТЕ.

  Нови ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОПК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ на органите на приходната администрация, в сила от 3.5.2024 г. Други изменения.

  13.00 Въпросни и отговори

  13.30 Закриване на събитието

  Лектори: Ивайло Стоянов и Антони Нешев

  * Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

  ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®

  СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015

  Show More

  Related Articles

  Back to top button
  error: Content is protected !!

  Adblock Detected

  Please consider supporting us by disabling your ad blocker