Актуални обучения

Национално обучение: АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – Пролет 2024 (20-22 МАРТ)

Лъки Банско Спа&Релакс ★★★

гр. БАНСКО

 

20-22 МАРТ, 2024 г.

 

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

За да подпомогнем пълноценното адаптиране към НОВИТЕ ПРАВИЛА В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, дошли с промените в ЗОП и редица други подзаконови нормативни актове, продължаваме амбициозната си обучителна ни програма като организираме тридневно изнесено обучение, което ще се проведе в периода 20-22 МАРТ 2024 г. в уютната атмосфера и 5-звездния комфорт на Лъки Банско Спа&Релакс, разположен в богатия на природни и исторически забележителности гр. Банско.

На това НАЦИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ възнамеряваме отново да съберем представители на експертната общност от цялата страна, за да обсъдим и обменим опит за разбирането и ефективното прилагане на най-значимите промени в законодателството в областта на обществените поръчки от последните седем години – в контекста на работата в електронната среда на платформата „ЦАИС ЕОП” и актуалната европейска и национална съдебна практика.

Освен конкретните изменения в ЗОП и подзаконовата нормативна уредба, както и отражението им върху ключовите аспекти на възлагателния процес, специално внимание ще обърнем и на цялостната картина на правилата при обществените поръчки и новите задължения за възложителите, свързани с поръчките за чисти превозни средства, новите правила при обосновките за необичайно ниски цени по чл. 72 от закона, новият предварителен контрол за законосъобразност и указанията на МФ, промените в правилата за изменение на договори за обществени поръчки и Методиката за индексация, новите задължения по ДОПК за уведомяване на НАП и Агенция “Митници”, и много други.

Обучението е подходящо както за напреднали, така и за начинаещи в електронното възлагане и участие в обществени поръчки, и ще да бъде полезно за всички!

Очакваме ви!

 

СВАЛИ ПОКАНА

 
 

ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ по ЗОП и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП

Водещ обучението и главен лектор:

 • Ивайло Стоянов, юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит като експерт, лектор, процесуален представител;

Лектори:

 • Йордан Халаджов, председател на УС на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, експерт по електронни поръчки в ЦАИС ЕОП;
 • Полина Цокова, юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“, експерт по ЗОП с дългогодишен опит;
 • Антони Нешев, юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“, експерт по ЗОП с дългогодишен опит.


АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО


НОВИ МОМЕНТИ В ЗОП 2024

 • НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ;
 • Изменения при ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ОТ ЗАКОНА, включително за т.нар. IN-HOUSE ПОРЪЧКИТЕ;
 • Промени относно ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПУБЛИЧНОСТ;
 • Промени в СТОЙНОСТНИТЕ ПРАГОВЕ, приложимост, промени в план графика за 2024 г.;
 • Ключови промени относно ОПРАВОМОЩАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА;
 • НОВИТЕ ЕЛЕКТРОННИ ОБРАЗЦИ за оповестяване на информация в РОП и ОВ на ЕС;
 • Задължителни ЕКО ИЗИСКВАНИЯ при доставките и услугите;
 • Нови изисквания при ПОРЪЧКИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, вкл. услугите на обществения пътен транспорт и превоза на пътници, услуги по събиране на битови отпадъци и други;
 • Съществени изменения в правилата за ОБОСНОВКА ПРИ НИСКИ ОФЕРТИ по чл. 72 от ЗОП, национална и европейска съдебна практика (ключови решения на Съда на ЕС и ВАС), изисквания в указанията и действия на комисията;
 • Нови моменти по отношение УЧАСТИЕТО В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ;
 • НОВИЯТ ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ – УКАЗАНИЯ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ;
 • НОВ КОНТРОЛ НА АОП и контрол от НАБЛЮДАТЕЛИ;
 • Промени в ПРОИЗВОДСТВОТО ПРЕД КЗК;
 • Нови административно-наказателните състави по ЗОП и УВЕЛИЧЕНИЕ НА ГЛОБИТЕ;
 • Отразяване на промените в документациите и договорите за обществени поръчки, промени и публикуване на вътрешните правила;
 • Нови моменти при правилата на ЗОП за изменение на договори за обществени поръчки и промени в МЕТОДИКАТА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ съгласно ПМС № 275 от 13 декември 2023 г.;
 • Нови задължения по ДОПК за УВЕДОМЯВАНЕ НА НАП и Агенция “Митници”, в сила от 3.5.2024 г.

Експертен коментар на промените и практическите аспекти от прилагането им!


ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО


СТОЙНОСТТА НА ПЪЛЕН ТРЕНИНГ ПАКЕТ за участие е в размер на 1440 лв. с ДДС за един участник. В цената е включена такса за участие, две нощувки в двойна стая, пълен пансион, кафе-паузи, лекционни материали. Доплащането за 2 нощувки в самостоятелна стая е в размер на 120 лв. с ДДС на вечер.

ОТСТЪПКАТА за АБОНАТИ на Списание “ЗОП ПЛЮС” в размер на 100 лева на организация.

Всеки участник ще получи удостоверение (сертификат*) за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура, или използвайте електронната ни форма за записване по-долу (бутон “Заявка за участие”).

* Сертификатът се издава, съгласно утвърдената ни система за управление на качество на обученията ISO 9001 ÖHMI EuroCert GmbH, Магдебург, Германия.


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

     

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®

СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015

 

 
 
 
 
Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker