Актуални обучения

Присъствено обучение: ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 2024 (22-23 Февруари)

ЕКСПЕРТЕН КОМЕНТАР ОТ НЕПОСРЕДСТВЕНИ УЧАСТНИЦИ В ЗАКОНОДАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

* НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ * ОПРАВОМОЩАВАНЕ * ОБОСНОВКИ * НОВИ ФОРМИ НА КОНТРОЛ * ПРОМЕНИ В ПРОЦЕДУРИТЕ И ДОГОВОРИТЕ * НОВИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ * 

Хотел “ЦЕНТРАЛ” ★★★★

 гр. София, бул. Христо Ботев” №52

http://central-hotel.com/

22-23 ФЕВРУАРИ 2024 г.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

Станете част от законотворческия процес по приемане на измененията в ЗОП. Запознайте се с новите законови изисквания и разпоредби директно от експерти, анализирали и участвали пряко в процеса. УЧАСТВАЙТЕ В НАШИЯ ПРАКТИКУМ по прилагане на новите моменти в нормативната уредба през призмата на националните и европейски актове и съдебната практика.  Ще Ви разясним как да внедрите измененията във Вашата организация и практика – бързо и ефективно!

 • Как да прилагаме НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ?
 • Какво трябва да променим във ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА?
 • Как да не допуснем САНКЦИИ И ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ?
 • Как да бъдем ТОП ЕКСПЕРТИ по обществени поръчки?
 • Как да УЧАСТВАМЕ УСПЕШНО в обществени поръчки?
 • Как да ПОСТИГНЕМ ЦЕЛИТЕ на нашата организация?

Отговорите на тези въпроси ще научите на нашето ДВУДНЕВНО ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ, което ще се проведе на 22-23 ФЕВРУАРИ 2024 г. в предлагащия уникална комбинация от удобна локация и бизнес комфорт хотел „Централ” в центъра на София. 

Единствени в България ние предлагаме обучение, на което нашите опитни и компетентни лектори, ще Ви представят АНАЛИТИЧЕН ЦЯЛОСТЕН ПОГЛЕД върху ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ на НОВИТЕ и ВЕЧЕ ДЕЙСТВАЩИ КЛЮЧОВИ РАЗПОРЕДБИ на ЗОП и подзаконовите нормативни актове!

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

 

ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ по ЗОП и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП

 • Ивайло Стоянов (онлайн лектор*), главен юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит като експерт, лектор, процесуален представител и с над 100 публикации в областта на обществените поръчки.
 • Антони Нешев (лектор и модератор), юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“, експерт по ЗОП с дългогодишен опит във възлагането на обществени поръчки. * Всеки участник по време на семинара ще може да проведе персонална онлайн консултация с лектора Ивайло Стоянов!


АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО


НОВИ МОМЕНТИ В ЗОП 2024

 • НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ;
 • Изменения при ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ОТ ЗАКОНА, включително за т.нар. IN-HOUSE ПОРЪЧКИТЕ;
 • Промени относно ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПУБЛИЧНОСТ;
 • Промени в СТОЙНОСТНИТЕ ПРАГОВЕ, приложимост, промени в план графика за 2024 г.;
 • Ключови промени относно ОПРАВОМОЩАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА;
 • НОВИТЕ ЕЛЕКТРОННИ ОБРАЗЦИ за оповестяване на информация в РОП и ОВ на ЕС;
 • Задължителни ЕКО ИЗИСКВАНИЯ при доставките и услугите;
 • Нови изисквания при ПОРЪЧКИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, вкл. услугите на обществения пътен транспорт и превоза на пътници, услуги по събиране на битови отпадъци и други;
 • Съществени изменения в правилата за ОБОСНОВКА ПРИ НИСКИ ОФЕРТИ по чл. 72 от ЗОП, национална и европейска съдебна практика (ключови решения на Съда на ЕС и ВАС), изисквания в указанията и действия на комисията;
 • Нови моменти по отношение УЧАСТИЕТО В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ;
 • НОВИЯТ ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ – УКАЗАНИЯ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ;
 • НОВ КОНТРОЛ НА АОП и контрол от НАБЛЮДАТЕЛИ;
 • Промени в ПРОИЗВОДСТВОТО ПРЕД КЗК;
 • Нови административно-наказателните състави по ЗОП и УВЕЛИЧЕНИЕ НА ГЛОБИТЕ;
 • Отразяване на промените в документациите и договорите за обществени поръчки, промени и публикуване на вътрешните правила;
 • Нови моменти при правилата на ЗОП за изменение на договори за обществени поръчки и промени в МЕТОДИКАТА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ съгласно ПМС № 275 от 13 декември 2023 г.;
 • Нови задължения по ДОПК за УВЕДОМЯВАНЕ НА НАП и Агенция “Митници”, в сила от 3.5.2024 г.

Експертен коментар на промените и практическите аспекти от прилагането им!

 


  ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО


  СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 360 лева без ДДС за един участник.

  В цената е включена такса за участие, обяд на първия обучителен ден, кафе-паузи, лекционни материали и др.

  ОТСТЪПКИ за АБОНАТИ на Списание “ЗОП ПЛЮС” в размер на 20 лева на организация.

  Всеки участник ще получи удостоверение (сертификат*) за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП за преминато обучение по актуалните изменения в ЗОП.

  За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура, или използвайте електронната ни форма за записване по-долу (бутон “Заявка за участие”).

  * Сертификатът се издава, съгласно утвърдената ни система за управление на качество на обученията ISO 9001 ÖHMI EuroCert GmbH, Магдебург, Германия.

   


  ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


  tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com  


  ПРОГРАМА


  ДЕН ПЪРВИ – 22  ФЕВРУАРИ /ЧЕТВЪРТЪК/

  09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

  09.30 – 11.00 НОВИ МОМЕНТИ В ЗОП 2024

  Поетапно ВЛИЗАНЕ В СИЛА и ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ. Нови моменти при ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ОТ ЗАКОНА и правилата за т.нар “IN-HOUSE” ПОРЪЧКИ. Промени в СТОЙНОСТНИТЕ ПРАГОВЕ – приложимост, промени в план графика по чл. 26 от ППЗОП, действия по чл. 27 от ППЗОП с оглед недопускане на разделяне. Ключови промени относно ОПРАВОМОЩАВАНЕТО НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, заместване и управленска отговорност. Задължителни ЕКОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ при поръчки за доставки и услуги. Нови изисквания при обществените поръчки, свързани с ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, вкл. услугите на обществения пътен транспорт и превоза на пътници, услугите по събиране на битови отпадъци и др.

  11.00 – 11.30 Кафе пауза

  11.30 – 13.00 Нови моменти в работата на комисията, отговорности и задължения на председателя и членовете на комисиите. Съществени изменения при правилата за установяване на НЕОБИЧАЙНО БЛАГОПРИЯТНИ ОФЕРТИ по чл. 72 от ЗОП, изготвяне на протокол за необичайно ниска цена и искане на обосновка, съдебна практика и изисквания към комисията – насоки от и за практиката. Нови моменти при ОПОВЕСТЯВАНЕТО на обществените поръчки и договорите по ЗОП, образци на договори, отворени данни. Новите ЕЛЕКТРОННИ образци за оповестяване на информация в Регистъра на обществените поръчки и ОВ на ЕС. Отражение на нормативните промени върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки.

  13.00 – 14.00 Работен обяд

  14.00 – 15.30 Нови моменти по отношение УЧАСТИЕТО В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. Промени по отношение изменението и индексацията на договорите за обществени поръчки за строителство, услуги и доставки. Новият ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ – Указания на министъра на финансите, утвърдени със Заповед № ЗМФ-1229/20.12.2023 г. НОВ КОНТРОЛ НА АОП и контрол от НАБЛЮДАТЕЛИ. Сътрудничество между контролните органи. Промени в ПРОИЗВОДСТВОТО ПРЕД КЗК.

  ДЕН ВТОРИ – 23 ФЕВРУАРИ /ПЕТЪК/

  09.30 – 11.00 Нови моменти при правилата на ЗОП за изменение на договори за обществени поръчки и промени в МЕТОДИКАТА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ съгласно ПМС № 275 от 13 декември 2023 г. Нови ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОПК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ на органите на приходната администрация, в сила от 3.5.2024 г. Други изменения.

  Експертен коментар на промените и практическите аспекти от правоприлагането им

  11.00 – 11.30 Кафе пауза

  11.30 – 13.00 Нови административно-наказателните състави и УВЕЛИЧЕНИ РАЗМЕРИ НА ГЛОБИТЕ.

  13.00 Въпроси и отговори

  13.30 Закриване на събитието

  Лектори: Ивайло Стоянов (онлайн) и Антони Нешев

  * Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.    

  ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®

  СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015

  Show More

  Related Articles

  Back to top button
  error: Content is protected !!

  Adblock Detected

  Please consider supporting us by disabling your ad blocker