С оглед подпомагане работата на експертите и възложителите на обществени поръчки, в настоящата секция ще публикуваме значими решения, становища и указания на ключови контролни институции от Системата на обществените поръчки. Извадката от въпросните публични документи е направена от екипа на Списание ЗОП ПЛЮС и не претендира за изчерпателност.
Приканваме всички колеги, които искат да допринесат за идеята да популяризираме практиката на значимите институции в сектора, да пишат с предложения или да изпращат съответната информация на електронната поща на списанието office@zopplus.com.

ПРАКТИКА НА АОП

I. Актуална практика по действащия Закон за обществените поръчки (в сила от 15.04.2016 г.)

II. Практика по отменения ЗОП, в сила до 15.04.2016 г.

ПРАКТИКА НА СМЕТНА ПАЛАТА

ПРАКТИКА НА АДФИ

ПРАКТИКА НА КЗК

I. Актуална практика по действащия Закон за обществените поръчки (в сила от 15.04.2016 г.)

II. Практика по отменения ЗОП, в сила до 15.04.2016 г.

ПРАКТИКА НА ВАС

I. Актуална практика по действащия Закон за обществените поръчки (в сила от 15.04.2016 г.)

II. Практика по отменения ЗОП, в сила до 15.04.2016 г.

  • Практика на ВАС по отношение на изисквания за конфиденциалност на ценовото предложение
    Решение на ВАС №2126/2012 г.  – неприложимост на декларация за конфиденциалност по отношение на ценовото предложение