УСЛОВИЯ ЗА АБОНАМЕНТ

И през 2024 г. Списание „ЗОП ПЛЮС” продължава да се предлага само в електронен формат. Цената за абонамент на изцяло дигиталното Списание ЗОП ПЛЮС е 165 лв. без ДДС1 за 12-месечен абонамент2 (12 броя през съответната календарна година, от 01.01 до 31.12).

Посочените цени са за достъп3 до съответния брой на списанието от един потребител, като в един и същи момент потребителят може да бъде логнат едновременно само от едно устройство – настолен компютър, лаптоп, телефон, таблет или др. (всяко следващо логване в ново устройство ще ограничи достъпа на устройството, от което този потребител се е бил логнал преди това).

ВАЖНО! С оглед по-голямо удобство за читателите, електронният достъп до Списание „ЗОП ПЛЮС“, който е на разположение чрез нашия Интернет сайт, вече дава възможност на всеки абонат да разпечатва отделни страници или целия брой на изданието4.

Всеки абонат, сключил договор за 12-месечен или за 6-месечен абонамент, ще има достъп до броевете от периода на абонамента до края на календарната година, следваща тази, през която е сключен абонаментът (напр. при закупен 6-месечен абонамент за втората половина на 2024 г., достъпът до броевете излезли от юли до декември 2024 г. ще е активен до края на 2025 г.)

Всеки наш абонат за 2024 г. може да получи електронен достъп до броевете ни за предходните две години (напр. за 2023 и 2022 г. – при абонамент за 2024 г.) на преференциална цена от 100 лв. без ДДС5.

Абонатите ни получават и достъп до специалните ни услуги:

  • Членство във Вайбър групата на Списание „ЗОП ПЛЮС” за спешни консултации и обмяна на добри практики6 (за срока на абонамента);
  • Достъп до Националната линия за консултации в областта на обществените поръчки на телефон 0700 20 680 (само за абонати);
  • Отстъпки на организираните от Списание „ЗОП ПЛЮС” обучения7 (за срока на абонамента);
  • Абонатите на Списание ЗОП ПЛЮС ще имат на свое разположение и достъп до Интернет общността за взаимопомощ – Фейсбук групата “Експерти ЗОП+”8.

 

Повече информация за условията на абонамента може да получите на тел. 0882 653 036, както и на електронна поща zopplus@gmail.com!

Очакваме и Вас в дигиталната общност на Списание ЗОП ПЛЮС!

 

 


1 Цената с ДДС възлиза на 198 лв. при 12-месечен абонамент и на 120 лв. при 6-месечен абонамент. Ако желаете да сключите 10 или повече 12-месечни или 6-месечни абонамента, свържете се с нас и ще Ви направим индивидуална оферта със специална отстъпка от цената!

2 Желаещите могат да направят и 6-месечен абонамент (6 броя за първата или втората половина на съответната календарна година, от 1.01. до 30.06. или от 1.07. до 31.12.) на стойност 100 лв. без ДДС.

3 Достъпът до броевете се осъществява чрез потребителски профил на сайта на списанието (данните за достъп, посредством които се влиза в този профил, се предоставят след сключване на абонамента).

4 Понастоящем възможността за разпечатване е налична за всички популярни Интернет браузъри (напр. Google Chrome, Microsoft Edge, Safari и др.), с изключение на Mozilla Firefox.

5 Посочената цена за електронен достъп до броевете за предходните две години възлиза на 120 лв. с ДДС.

6 Номерът на мобилен телефон за контакт, посочен от клиента при сключване на абонамента, може да бъде включен във Вайбър групата (ако абонатът желае в групата да бъде включен друг номер, той указва това при попълване на заявката или преди сключване на договора). От 2022 г. участието в тази група за експертна взаимопомощ и достъпът до дежурната телефонна линия за абонати е възможно да се осъществява само чрез посочения телефонен номер (т.е. всеки абонат ще има на разположение един телефонен номер за достъп до специалните услуги).

7 Конкретните отстъпки се посочват в информацията за съответното обучение.

8 За участието в групата важат стандартните условия за регистриране на потребителски профил във Фейсбук.