ЗОП+ Уеб Тренинги – Ново поколение обучения по ЗОП!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

След десет години усъвършенстване и неуморна работа, ние проектирахме нова серия ЗОП+ УЕБ ТРЕНИНГИ®, предназначени специално за експертите, професионално ангажирани в сферата на обществените поръчки. При този тип тренинги, лекторите работят в малка група и персонално с обучаемите. Целта на този подход е усъвършенстване на професионалната компетентност за ефективна работа по ЗОП в електронната среда на ЦАИС ЕОП на всеки един участник.

Обученията са модулни, като всеки отделен модул е фокусиран върху различни роли и задачи в рамките на процесите по управление на обществените поръчки. Първите модули, които вече предлагаме на своите клиенти, са МОДУЛ 1: „БАЗОВИ УМЕНИЯ И ПРАКТИКИ ПО ЗОП”®, МОДУЛ 2: „ЧЛЕН НА ОЦЕНИТЕЛНА КОМИСИЯ ПО ЗОП”® и МОДУЛ 3: „УЧАСТНИК В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА”®

Формата на обучението е дистанционна, като всеки тренинг се провежда онлайн с двама лектори. За постигане на оптимална среда на обучение и ефективно изграждане и опресняване на необходимите знания и умения, в тренингите участват до 10 обучаеми. Така обучението е центрирано около обучаемите и поощрява придобиването на знания и умения чрез собствен опит.

Благодарение на експертизата и опита на двамата лектори, чрез практикум, решаване на работни казуси, запознаване с важни моменти от актуалната съдебна практика на СЕС, ВАС и КЗК и нашата специална сесия с въпроси и отговори, обучаемите ще извървят ключовите стъпки от процеса, относими към ролите и задачите предмет на конкретния модул (в рамките на различните модули на фокус ще бъдат всички ключови етапи както при възложителите, така и при участниците – от прогнозирането и планирането, през реализирането на възлагателната процедура, селекцията и избора на изпълнител, до осъществяването, контрола и оценката на изпълнението на договора за обществена поръчка).

Съгласно сертифицираната ни обучителна система, освен двудневен уебинар с презентации, практически казуси и дискусии, всеки ЗОП+ УЕБ ТРЕНИНГ включва и модул за устойчивост и проверка на получените знания от преминалите обучението чрез персонална онлайн сесия с преподавател, за поставяне на практически задачи, даване на обратна връзка и насоки за последващо развитие.

Чрез възприетия нов подход в рамките на тези модулни уеб тренинги, всички участници ще могат да придобият пълноценни знания и умения по ЗОП, чрез които не само да подобрят своята настояща компетентност и професионален статус, но и да инвестират в своето бъдещо кариерно развитие.

На всеки от етапите са осигурени подходящи лекционни материали, като всеки от обучаемите ще получи и нашия специализиран Сборник с нормативни актове ЗОП и ППЗОП с коментар, както и новото издание на АПК (издания от Библиотека „ЗОП ПЛЮС”).

Всички записали се в обучението ще се убедят, че посредством персонално фокусирано, достъпно и практически ориентирано представяне на важните правни и технически аспекти от работните процеси по ЗОП, знанията и уменията за електронните поръчки стават достижима цел за всеки, без значение от неговия професионален и практически опит.

При заявка от отделна организация, един или повече модули от ЗОП+ уеб тренингите могат да бъдат реализирани като вътрешноорганизационно обучение само за служителите на клиента, като в тези случаи цената и други параметри на тренинга могат да бъдат определени по договаряне!

Направете с нас своите успешни стъпки в дигиталното управление на обществени поръчки!

Очакваме ви!

ПОВЕЧЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ ТУК

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker