Two business colleagues shaking hands during meeting

РИВ КОНСУЛТ 2013 е водеща компания, специализирана в предоставянето на юридически консултации и специализирана правна помощ. Дружеството печели доверието на все повече клиенти с широкия спектър от правни услуги по управление на цикъла на обществените поръчки, в т.ч. изготвяне на документации, процесуално представителство при обжалване на процедури или оспорване на наложени финансови корекцииконсултиране при възлагане и изпълнение на обществени поръчки и много други.  Освен с пряката работа с клиенти и партньори, ние изпълняваме мисията си да предлагаме експертни съвети и решения, основани на знание и ефективна комуникация, и чрез нашите специализирани обучениясписание „ЗОП+“, другите ни издателски проектиелектронния ни портал ZopPlus.com и Националната телефонна линия за консултации по обществени поръчки на абонати на списанието, които достигат до хиляди възложители и участници в процедури по ЗОП.

Присъединете се към общността на ЗОП ПЛЮС като се абонирате за списанието или поръчате някое от сборните и помощни издания на медията, като се свържете с нас по телефон или електронна поща, запишете се за участие в представените от нас обучителни събития, потърсите ни за консултантска помощ или просто, като посетите www.zopplus.com.

Очакваме Ви!

Генчо Генчев, управител