Минали броеве

Брой 9, 2017: ОТКРИТО МИНАЛО

Упражняването на субективните права на всеки един от нас също има своите граници и те се определят от правата и интересите на другите, съответно колективния интерес на обществото като цяло. Повод да си припомним този основен принцип в контекста на обществените поръчки стана публичният дебат за възможните мерки срещу прекомерните обжалвания на процедури по ЗОП, довели до блокиране или значителни забавяния при реализирането на проекти от обществен интерес, особено в областта на транспорта и пътната инфраструктура.

Разбира се, дебат за оптималния баланс между защитата на правата на участниците и ефективността на възлагателния процес се води отдавна, но този път въпросът стана приоритетен след изказване на премиера Борисов и последвалия отзвук в медиите и професионалните среди. Този отзвук сякаш дойде точно навреме, за да катализира предприемането на нормативни мерки за преодоляване на очерталото се сериозно предизвикателство – по думите на вицепремиера Дончев при процедурите за възлагане на поръчки с европейско финансиране процентът на оспорване достига 70%. Такива мерки могат да допринесат и за нещо още по-важно – промяна в нагласите, които битуват в обществото по отношение на уважението и зачитането на чуждите права и интереси. Съответно преосмисляне на схващането, че утвърждаването правата на един задължително трябва да става за сметка и в ущърб на правата и интересите на другите. Схващане, по парадоксален начин претворявано в дела на фона на постоянно жалване от несправедливост и беззаконие, а и непродуктивно разделение на коректни и нарушители, пострадали и виновни.

В опит да се включим в дебата за налагане на нови правила и ценности не само при обжалването на обществени поръчки, но и при взаимодействието помежду ни в рамките на обществото, а и за да напомним, че личният просперитет винаги е функция от общото благоденствие, избрахме фокус на броя да бъде обжалването по ЗОП и коректността между всички лица, участващи в този процес. В потвърждение, водещият материал разглежда въпроса за възможните последици от случаите на неизпълнение на договори за обществени поръчки и актуалната практика по казуси, свързани с деклариране на невярна информация за такова неизпълнение.
Ценен принос за стойността на броя има и материалът, посветен на темата за разноските в производството по обжалване пред КЗК – един от важните правни механизми за постигане на баланс при защитата както на всички субективни права, така и на обществения интерес.

Статия за друг съществен аспект при обжалването, който също има отношение към намирането на колективната ефективност при възлагането – този за налагането на временна мярка “спиране”, също намира място в списанието и допринася за цялостния поглед върху разглежданата проблематика.

По традиция изданието изобилства и от много допълнителна полезна информация – анонси, новини от сектора на поръчките и очакваните с голям интерес от всички колеги становища на ЗОП ПЛЮС по актуални запитвания. Вярваме, че с тази информация допринасяме за толкова необходимия трансфер на успешни практики. А и защитаваме убеждението си, че заедно знаем и можем повече!

Приятно и ползотворно четене!

От екипа на ЗОП ПЛЮС


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

ОТКРИТО МИНАЛО

Особености при отстраняването на участници в процедури по ЗОП поради неизпълнение на договори за обществени поръчки,  Ивайло Стоянов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • Отговорно обжалване: Възлагане на разноски в производството пред КЗК по повод обжалване по реда на глава 27 от ЗОП, Даниела Георгиева
  • Спиране на време: Налагане на временна мярка “спиране на процедурата” поради обжалване на обществената поръчка – правен режим и примери от практиката, Полина Цокова
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки

Ако желаете списание ЗОП+ да е Ваш помощник в областта на обществените поръчки, може да осъществите това като станете абонати (повече за това тук) или поръчате отделни броеве на телефон 0878 610 705 или e-mail zopplus@gmail.com.

ПОВЕЧЕ ЗА УСЛОВИЯТА НА АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 2017-2018 И НОВИЯ ЕЛЕКТРОНЕН АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕ “ЗОП ПЛЮС”, КОЙТО ЩЕ ПРЕДЛАГАМЕ ОТ 2018 ГОДИНА, ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker