Новини

  Актуалното в сектора на обществените поръчки и управлението на средствата от фондовете на ЕС

  Новите електронни формуляри за обществени поръчки вече са достъпни на тестовата среда на ЦАИС ЕОП

  От Агенцията по обществени поръчки (АОП) публикуваха официално съобщение, че новите електронни формуляри за обществени поръчки вече са достъпни на…

  Read More »

  Методическо указание на АОП разяснява новите моменти при делегирането на правомощия за възлагане

  На 11 януари на Портала за обществени поръчки бе качено методическо указание на АОП относно прилагането на новата редакция на…

  Read More »

  Списание ЗОП ПЛЮС с питане до институциите относно прилагането на чл. 114, ал. 4 от ЗОП

  Предвид създалата се неяснота по отношение прилагането на разпоредбата на чл. 114, ал. 4 от ЗОП (Нова – ДВ, бр.…

  Read More »

  От февруари АОП спира да изпраща до ОВ на ЕС обявления за процедури преди ЦАИС ЕОП

  На Портала за обществени поръчки официално бе оповестено, че от 1 февруари 2024 г. Агенцията по обществени поръчки (АОП) преустановява…

  Read More »

  Одобрена е позицията на България по делото пред Съда на ЕС относно приложимостта на дефиницията за публичноправна организация за поръчки под европейските прагове

  На редовното си заседание, проведено на 10 януари 2024 г., Министерският съвет одобри позицията на страната ни по дело С-550/23…

  Read More »

  АДФИ оповести отчета си за последното тримесечие на 2023 г., нарушения са открити при 31 проверени поръчки

  За периода 1 октомври – 31 декември 2023 г. финансовите инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) са приключили…

  Read More »

  Оповестиха официално наредбата за изискванията към чистите превозни средства

  В бр.2 на Държавен вестник от 5.1.2024 г. е обнародвана Наредба № Н-21 от 19 декември 2023 г. за изискванията…

  Read More »

  Обнародваха ПМС-то за възложителите на поръчки за чисти превозни средства и дела на тези поръчки

  В първия брой на Държавен вестник за 2024 г. (ДВ, бр. 1 от 2.1.2024 г.) бе обнародвано Постановление № 356…

  Read More »

  През 2024 г. нови моменти в ЗОП идват и с ключови промени в ДОПК от средата на миналата година

  След като оповестихме промените в ЗОП, реализирани със Закона за държавния бюджет (ЗДБ) за 2024 г., е необходимо да припомним,…

  Read More »

  Обнародваха важни изменения в ЗОП, приети със Закона за държавния бюджет за 2024 г.

  В последните дни на календарната 2023 г. бяха обнародвани важни промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), реализирани при приемането…

  Read More »
  Back to top button
  error: Content is protected !!

  Adblock Detected

  Please consider supporting us by disabling your ad blocker