Минали броеве

Брой 10, 2017: (ЕВРО)ЗАКОН И РЕД

Когато стане въпрос за право и законосъобразност, една от първите асоциации е с Темида – гръцката богиня на правосъдието, считана за въплъщение на закона и реда, съответно изобразявана най-често с превръзка на очите и държаща везни в едната ръка, а понякога и меч в другата. По метафоричен начин, това изображение може да ни покаже някои от предизвикателствата при определяне на правилата за регулиране на определена част от обществените отношения. По наше мнение това е валидно с пълна сила при обществените поръчки в България, където практиката показа, че въпреки създадените гаранции за правораздаване с обективността на закрити очи и надвисналият меч на несимволични санкции, все още продължават да се чуват мнения за недостатъчност на правната защита и едновременно с това такива за прекомерност при нейното използване от заинтересованите лица.

Както изглежда обаче, образът на Темида може да ни подскаже и какви са възможностите за изход от тази ситуация. Тях едва ли ще открием, ако търсейки неутралност си “затваряме очите” пред истинските причини за нещата или търсим нови начини да хванем и накажем “виновните”. А по-скоро биха били в това “да сложим на везните” различните мнения и гледни точки, различните варианти за промяна. И не толкова за да ги противопоставяме или сравняваме, колкото да намерим пресечните точки между различните интереси по начин, който да гарантира закона и реда. Но не като съвкупност от формални предписания и “сляпото” им спазване, а като порядък, създаващ ефективност за всички участници в процесите. Като разбиране на смисъла и принципите, които стоят зад разпоредбите. И като тяхното осъзнато съблюдаване в името както на личното, така и на общото благоденствие, които са неразривно свързани.

В потвърждение на казаното, този брой на списанието посвещаваме именно на законността, порядъка и сигурността. Правим това, като представяме гледната точка на топ магистрати и водещи юристи по важни теми, свързани с някои предизвикателства при обжалването при обществените поръчки, гарантирането на законосъобразност и ефективност при управлението на средствата от европейските фондове, обосноваността на всяко взето решение за разходване на обществени средства, съответно спазването на специфичните правила при осигуряване на сигурността на държавата. Като прибавим към това актуални новини, любопитни анонси и чаканите с винаги голям интерес становища по казуси от практиката, броят изглежда наистина хармоничен, завършен и полезен.

Надяваме се по този начин да допринесем за пълноценното и обективно разбиране на всичко, което се случва в системата на поръчките, а и за постигането на онзи баланс, който да роди най-оптималните и наистина работещи решения за предизвикателствата, които срещаме при възлагането, а и в публичното управление като цяло. Решения, работещи не за една или друга част от “засегнатите” лица или групи по интереси, а за всички взети заедно.

Приятно и ползотворно четене!

От екипа на ЗОП ПЛЮС


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

(ЕВРО)ЗАКОН И РЕД

Приложно поле на Закона за еврофондовете относно реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ през призмата на практиката на Върховния административен съд,  Мирослава Георгиева

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • ЗОП през погледа на Темида: Ексклузивно интервю за ЗОП ПЛЮС с г-н Георги Колев – председател на Върховния административен съд в периода 2010-2017 г.
  • Основателни разходи: Особености и изисквания относно мотивите в решенията на възложителите според практиката на КЗК,
    Елена Димова и Александър Александров
  • Индустриална сигурност: Необходими документи при кандидатстването за обществени поръчки, свързани с достъп до класифицирана информация, Полина Цокова
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки

Ако желаете списание ЗОП+ да е Ваш помощник в областта на обществените поръчки, може да осъществите това като станете абонати или поръчате отделни броеве на телефон 0878 610 705 или e-mail zopplus@gmail.com.

ПОВЕЧЕ ЗА УСЛОВИЯТА НА АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 2017-2018 И НОВИЯ ЕЛЕКТРОНЕН АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕ “ЗОП ПЛЮС”, КОЙТО ЩЕ ПРЕДЛАГАМЕ ОТ 2018 ГОДИНА, ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker