Новини

АДФИ откри нередности при поръчки за над 25 млн. лева

През третото тримесечие АДФИ са извършили общо 120 инспекции, проверени са 401 обществени поръчки на обща стойност 191,5 млн. лева. При проверките са установени 61 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки за 25,5 млн. лева. Това обаявиха от финансовата инспекция.

Част от проверките с свързани и с търгове на Националния дворец на културата (НДК). Инспекторите на АДФИ са разгледали законосъобразността на възложената поръчка за адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на председателството на България на Съвета на ЕС. Проверката е обхванала още и договорите за доставка на конгресно-конферентна техника, както и за строителния надзор на преустройството на конгресния център. Общата стойност на тези поръчки е почти 20 млн. лева. Установените нарушения са три и касаят текстовете на чл. 112 от ЗОП относно документите, предоставяни от избраните за изпълнители участници преди сключване на договора.

Сред институциите с установени нередност се нарежда и Института по океанология във Варна, при който са проверени поръчките за ремонта на изследователския кораб “Академик”, доставка на водолазно оборудване и техника за снимане.

АДФИ е провела и инспекции във висши учебни заведения. Голям брой нарушения са установени при дейностите по възлагането на обществени поръчки в Медицинския университет в София. Проверени са 11 поръчки за 8,3 млн. лева и са съставени пет акта. Шест акта пък са съставени на “Чистота Искър” в София. Установените непроведени или неоснователно проведени търгове от учебното заведение са на стойност 2,88 млн. лева.

26 обществени поръчки за 9,2 млн. лева на “Студентски столове и общежития” са проверили инспекторите през третото тримесечие на тази година. Съставените актове за нарушения са 11, а стойността на непроведените или неоснователно проведените поръчки надхвърля 3 млн. лева. Общата стойност на 18-те проверени обществени поръчки на общинската компания надхвърля 10 млн. лева, а компанията неоснователно не е провела поръчки за 1,7 млн. лева.

Съставените през тримесечието актове за установяване на административно нарушение са 204, а актовете за начет – 5, отчитат от АДФИ. 55 проверки са по сигнал, 37 – по план. Напомняме, че всички горецитирани данни не са окончателни, тъй като актовете на АДФИ подлежат на съдебен контрол.

Източник: Investor.bg

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker