Анонси

Успех на обучението от Програма ЗОП ПЛЮС, за първи път в България бе разяснено как се работи с електронен ЕЕДОП

Екипът на ЗОП ПЛЮС няма да скрие удовлетворението си от високия интерес от експертната общност, при който премина първото обучение от новия проект за устойчив професионализъм при обществените поръчки – Програма “ЗОП+”. Събитието се състоя на 22 и 23 февруари в столичния хотел “Централ”.

Чрез традиционни и интерактивни форми на взаимодействие, на проведеното от нас събитие бяха разгледани актуалните промени в нормативната уредба, практиките по нейното прилагане и решенията на ключови институции. Същевременно бе отделено време и за практическа работа с документи – изготвяне на образци, проектиране на методика за оценка, попълване и проверка на ЕЕДОП и др.

Посредством много казуси и колективна работа участниците научиха повече за правилата за избор на изпълнител, документацията, критериите за допустимост и подбор, методиката, ЕЕДОП и офертите, работата на оценителната комисия, сключването и изменението на договори. Предмет на дискусия, обмен на опит и добри практики бяха допусканите грешки при възлагането, практиката на КЗК, ВАС и контролните органи.

Специално внимание бе обърнато на електронното възлагане на поръчки – обмен на е-документи, подписване с е-подпис, комуникация с АОП и ОВ на ЕС по електронен път, подготовка за работа с новата Централизирана електронна система. Предвид предстоящите промени в начините на работа и въвеждането на електронно възлагане, именно в тази област бе със редоточено и най-голямото внимание на аудиторията. Ние от ЗОП ПЛЮС оправдахме очакванията да бъдем максимално полезни, като осигурихме възможността за първи път в България да бъде демонстрирано как след 1 април ще се работи с електронен ЕЕДОП.

Добрите отзиви от участниците ни дава още повече увереност и ентусиазъм да продължим да развиваме Програма “ЗОП+” и занапред. А и да търсим нови предизвикателства, за да се развиваме. Каквото не сме спирали да правим през всички тези шест години след като във вече далечната 2012 година издадохме първия брой на списание на списание “ЗОП ПЛЮС”.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker