Новини

Проектът на ЗИДЗОП бе одобрен от Правна комисия

На свое заседание, проведено на 11 септември 2018 г., Комисията по правни въпроси в Народното събрание обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 802-01-28, внесен от Министерски съвет на 01.08.2018 г.

Законопроектът е бил представен пред депутатите от г-жа Миглена Павлова, изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки, която е обяснила в своето изложение целта на предлаганите промени. В заключение са очертани очакваните ефекти от приемането на закона, а именно – подобряване на системата на обществените поръчки в страната и оптимизиране работата на държавните институции. Като положително се оценява от авторите на законопроекта евентуалното въздействие на нормативната реформа върху процеса на възлагане.

В дискусията по темата са взели участие народни представители, както и представители на Камарата на строителите в България. Обсъдена е възможността да се прецизират някои от разпоредбите на законопроекта, включително и съобразно предложенията на браншовата организация.

След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за“ е предложила на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Източник: http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2577/reports/ID/9420

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker