Анонси

ЗОП ПЛЮС с допитване кога да влезе в сила задължителното електронно възлагане

Допитване за това кога е най-оптимално да влезе в сила задължителното електронно възлагане старираме от днес на сайта на ЗОП ПЛЮС в Интернет. Това идва като отговор на актуалния дебат по въпроса, разгорял се след наскоро разпространените анонси за отлагане въвеждането на е-поръчките чрез ЦАИС ЕОП за началото на следващата година. Вашето мнение по въпроса може да дадете като попълните анкетата на началната страница или директно ТУК.

Резултатите от проведените до този момент анкети на ЗОП ПЛЮС показват нарастваща активност на специализираната аудитория на медията ни при изразяване на позиция по актуални въпроси на възлагането. Потвърждение на това е и високият интерес към допитването, посветено на проекта на ЗИДЗОП, който в момента се обсъжда в Народно събрание. Освен за ангажираността на потребителите, отговорите на допитванията са показателни също и за настроенията и нагласите в Системата на обществените поръчки в България.

По отношение проекта на ЗИДЗОП, повече от една трета от изразилите мнение чрез анкетата ни споделят, че приветстват някои от предложените текстове, но определят повечето промени, които се правят с проекта като неудачни. Скептичността към новите текстове сред експертната общност се потвърждава и от крайно негативните нагласи на над 15% от участвалите в допитването. Според тях този проект е пореден неуспешен опит за законодателно решаване на проблемите в областта на обществените поръчки. Така приблизително половината от гласувалите изразяват висока степен на несъгласие със законопроекта.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker