Анонси

Готов е сборникът със ЗОП и ППЗОП, актуални към март 2019 г.

С радост бихме искали да известим всички наши читатели, клиенти и приятели, че вече е готов сборникът с нормативни актове, съдържащ актуалните редакции на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, в това число промените в ЗОП и ППЗОП, в сила от месец март 2019 г.

Изданието с текстовете на ЗОП и ППЗОП съвсем логично е сред задължителните четива на професионалиста по обществени поръчки. Това важи с още по-голяма сила в навечерието на прехода към задължително електронно възлагане, основата на който е положен именно с множество значими изменения и допълнения на релевантните нормативни актове.

Както вече е известно, голяма част от дълго очакваните модификации в Закона за обществените поръчки влизат в сила от 1 март 2019 г., а тези относими към електронното възлагане – няколко месеца по-късно. След като Министерският съвет прие промените в ППЗОП на 13 февруари 2019 г. и те бяха обнародвани в ДВ, бр.17/26.02.2019 г., повечето нови разпоредби на основния подзаконов акт също влизат в сила от началото на март. Всичко това прави изключително важно предварителното разучаване на новите текстове и подготовката за тяхното прилагане.

А какъв по-добър начин да направим това от най-новото попълнение в Библиотека “ЗАКОННИК” на Списание “ЗОП+”.

Цената на сборника е 6,00 лева, поръчайте и вие!

Актуалният нормативен сборник със ЗОП и ППЗОП, първа и втора част на книгата “Азбука на обществените поръчки”, броевете на списание “ЗОП ПЛЮС”, както и всички други издания на нашата медия, може да закупите с обаждане на тел.: 0879 279 180 или заявка на e-mail zopplus@gmail.com!

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker