Новини

Община Карлово първи обявиха поръчка чрез новата платформа за електронно възлагане

Броени дни след като бе оповестен стартът на Единната национална електронна уеб-базирана платформа Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), вече са факт първите обществени поръчки, обявени във виртуалния Регистър на обществените поръчки, който е част от платформата.

Възложителят поставил своеобразното ново дигитално начало на възлагането в България е община Карлово. Поръчката, с която се прави това, се реализира чрез процедура на публично състезание и е за инженеринг за изграждане на компостираща инсталация за нуждите на общината. В предмета са включени проектиране, строителство, доставка на машини и оборудване (стационарно), както и авторски надзор. Срокът за подаване на оферти е 15 апр 2019 (пон), 11:00 часа.

С амбициозния си дебют при електронните обществени поръчки от Карлово доказаха по категоричен начин, че високо ниво на административен капацитет и експертиза по ЗОП е наличен не само на ниво централна администрация, но и в редица български общини.

Поздравления за колегите от Община Карлово!

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker