Минали броеве

Брой 4, 2019: ОТГОВОРНИ ПРОГНОЗИ

В началото на месец април най-накрая бе пусната новата Единна национална електронна уеб-базирана платформа за електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП). Според разпространената информация, до 1 ноември 2019 г. платформата е на разположение на всички възложители, изпълнители на обществени поръчки и други крайни потребители. Те ще имат възможност да направят своята регистрация, да се запознаят детайлно с разработените модули и наличните функционалности на системата, за да придобият опит и знания за практическото й прилагане, с оглед осигуряване на плавен преход към електронно възлагане на обществените поръчки. В този период потребителите ще могат да дават и предложения за подобрения.

Предвид това безспорно най-важното събитие в сектора, основен акцент на броя е материал за попълването на обявление за възлагане на открита процедура посредством ЦАИС ЕОП. Чрез практически ориентирания текст се дават подробни и богато илюстрирани указания за работа с платформата. Целта е за първи път в българска печатна медия да се направи визуализирано представяне на това как се изготвя документация при открита процедура.

И защото за навлизане в работата с ЦАИС ЕОП е нужно и много практическа подготовка, няма как да пропуснем важната новина, че специалисти на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) ще оказват съдействие на лекторския състав, водещ обучението на Списание “ЗОП+”, което ще се проведе на 5-7 юни в к.к. Слънчев бряг. Идеята е чрез привличане на по-широк кръг експерти с богат практически опит по ЗОП и активно използване на електронни средства за обучение да се реализира уникално по рода си в България интерактивно-модулно обучение за работа с ЦАИС ЕОП. За повече ефективност на обучителния процес и по-пълно навлизане в новите практики по електронно възлагане на поръчки, работата с платформата, визуализирана посредством предоставени на участниците таблети, ще се подпомага от фасилитаторите от НСЕОП.

За да продължим да изпълняваме мисията си да сме полезни на експертите по ЗОП, като водещ материал на броя избрахме статията на г-н Ивайло Стоянов, посветена на новите моменти при прогнозирането и планирането на поръчки, в частност задължението за провеждане на пазарни консултации и проучвания при определянето на прогнозната стойност на обществените поръчки.
В априлския брой разбира се сме включили и много други анонси и становища по актуални въпроси по прилагането на ЗОП и ППЗОП!

Приятно и ползотворно четене на всички настоящи и бъдещи читатели на ЗОП+!

От екипа на ЗОП ПЛЮС


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ И ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

Аналитичен преглед на новите положения в правилата за прогнозиране и планиране на обществените поръчки, въведени с промените в ЗОП и ППЗОП, в сила от март 2019 г.

(тема с продължение)

Ивайло Стоянов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • НОВИНА НА ФОКУС: Пуснаха централизираната платформа за електронни поръчки
  • В ПОМОЩ НА ЕКСПЕРТА: Възлагане на обществени поръчки чрез открита процедура в системата ЦАИС ЕОП
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки

Ако желаете списание ЗОП+ да е Ваш помощник в областта на обществените поръчки, може да осъществите това като станете абонати или поръчате отделни броеве на телефон 0879 279 180 или e-mail zopplus@gmail.com.

ПОВЕЧЕ ЗА УСЛОВИЯТА НА АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 2019 И ЕЛЕКТРОННИЯ АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕ “ЗОП ПЛЮС”, КОЙТО ПРЕДЛАГАМЕ ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА, ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker