Анонси

Продължава събирането на мнения и предложения за подобрения в ЦАИС ЕОП

И през летните месеци продължава с пълна пара събирането на мнения и предложения за подобрения в Централизираната платформа за електронно възлагане (ЦАИС ЕОП).

Инициативата на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки има за цел да даде възможност на всички професионалисти по ЗОП да изразят мнението си къде според тях са силните и слабите страни на платформата и в каква посока виждат възможности за тяхното преодоляване и усъвършенстване на софтуера, чрез който след няколко месеца ще сме длъжни да възлагаме голяма част от обществените поръчки.

Призоваваме всички колеги, които са срещали някакви предизвикателства в работата със системата или смятат, че са налице несъвършенства в нейното проектиране и реализация, да ни пишат на редакционната електронна поща, като споделят своите впечатления относно работата си с наличните функционалности на ЦАИС ЕОП.

След като бъдат събрани и обобщени, всички постъпили предложения за възможни насоки на усъвършенстване на ЦАИС ЕОП ще бъдат представени на вниманието на Агенцията по обществени поръчки за предприемане на евентуални корективни мерки.

В продължение на горното, Списание “ЗОП+ напомня на всички свои приятели и читатели, че все още е в ход и онлайн анкетата, която също е посветена на ЦАИС ЕОП. В допитването, публикувано на сайта на изданието в Интернет, питаме нашите читатели, клиенти и партньори за първите им впечатления от централизираната платформа.

Бъдете активни, включете се и вие! Нека заедно да изразим гласа на практиката!

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker