Новини

АДФИ изнесе данни за дейността си през третото тримесечие, отчете спад в нарушенията при обществени поръчки

От Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) оповестиха резултатите от дейността си през през третото тримесечие на 2019 година. В информацията за медиите, публикувана в Интернет,  от институцията представят основна сатистика и изводи от извършените проверки.

От изнесените данни е видно, че през изминалото тримесечие са приключени 141 финансови инспекции. За периода юли-септември са проверени 333 обществени поръчки на обща стойност 667 899 677 лв., която е с около 50% по-висока от тази за предходното тримесечие. Инспектираните договори са 1066 на обща стойност 283 743 858 лв.

По време на финансовите проверки са констатирани 23 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки. От АДФИ обръщат внимание, че по този показател се наблюдава спад в сравнение с предходния отчетен период, когато броят им е бил 28.

Сходна тенденцията се отчита и при установените от финансовите инспектори нецелево разходвани средства. Общата им стойност през третото тримесечие на годината е 477 045 лв., а в периода април-юни е била 631 551 лв.

По време на инспекциите са възстановени 204 499 лв. нецелево разходвани средства, което е близо три пъти повече от възстановените от АДФИ в предходния период.

За установените през тримесечието нарушения са съставени 9 акта за начет и 345 акта за установяване на административни нарушения.

По време на финансовите инспекции са открити 33 „индикатора за измама“ по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавна финансова инспекция.

Повече за резултатите от финансовите инспекции можете да прочетете тук.

Източник: АДФИ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker