Новини

Стартира нов Портал за обществени поръчки

Нов Портал за обществени поръчки (ПОП) стартира на 12 ноември 2019 г. Това става ясно от анонс на Агенцията по обществени поръчки (АОП, Агенцията), публикуван на същата дата на сайта на надзорния орган в Интернет.

В съобщението се пояснява, че основна част в Портала за обществените поръчки заема страницата на АОП. В секцията, посветена на Агенцията, се съдържа цялата информация относно институцията, включително и профилът й на купувача.

Извършено е отделяне на секциите „Законодателство“, „Методология“, „Стратегически документи“ и „Предварителен контрол“. По този начин достъпът до необходимата информация е опростен. С цел възможност за търсене на информация, която вече не е актуална, е предвидено поддържане на „Архив“. Всеки потребител може да потърси стари указания, правила и закони, които не са приложими към сегашния ред за възлагане.

В унисон със заглавието им, секциите „Образци и списъци“ и „Е-услуги“ съдържат стандартизирани образци, договорни клаузи, информации, бланки и шаблони, както и приложението „Редактор на форми“. В „Е-услуги“ са приложени и технически указания за ползване на Регистъра на обществени поръчки, услугата „Електронен подател“ и информация за Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

От данните в секциите „Възложители“ и „Стопански субекти“ всеки потребител може да получи информация за партидни номера и контакти на даден възложител, както и да се информира за поддържания от АОП списък на стопански субекти с нарушения.

От АОП уверяват, че добавените функционалности и реорганизацията на разделите целят да улеснят потребителите. Една от най-често използваните услуги – „Бързо търсене“, занапред ще е позиционирана в горната и най-видима част от страницата, откъдето може да се избере и опцията за промяна на езика.

Друга функционалност на новия дизайн е реализирана вдясно вертикална лента, която дава възможност за изготвяне на индивидуални търсения, справки и преглед на бюлетин за пазара на обществените поръчки. В същото пространство са осигурени хипервръзки за достъп до двата регистъра – действащия Регистър на обществените поръчки, поддържан от АОП, и Регистъра на ЦАИС ЕОП.

Ако се доверим на заявеното намерение в съобщението на АОП, новата визия отговаря на всички съвременно изисквания. В перспектива се очаква да продължи стремежът към опростяване на работата от страна на потребителите, като се цели предоставяната информация да бъде своевременно актуализирана.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker