Минали броеве

Брой 12, 2019: ДОКАЗАНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Традиционно за този сезон, настъпването на последните дни от всяка една календарна година неминуемо донася атмосфера на веселие, приповдигнато настроение, желание за повече топлота, уют и весели мигове с близки хора. Този празничен дух няма как да пропусне и иначе изпълнения с постоянни предизвикателства делови делник на експерта по ЗОП.

Освен мигове на очаквано спокойствие, заслужен отдих и отдалечаване от високото темпо в сектора на обществените поръчки, периодът носи на всички колеги и безценни възможности на размисъл за най-важните неща в живота. За потребността ни да сме заедно, да общуваме, да споделяме и да си помагаме – както по своите лични пътеки, така и по общия път, който по един или друг начин съвместно вървим. За значението на понякога забравяните общностни ценности и способността за колективно мислене, вземане на решения и тяхното осъществяване на практика.

Именно това са нещата, за които години наред говорим на страниците на нашето ваше Списание “ЗОП ПЛЮС”. Които се опитваме и успяваме да въплътим в реалност както с всички проекти на медията, така и с дейността си в рамките на професионалната организация на ангажираните с материята на ЗОП – Националното сдружение на експертите по обществени поръчки. И го правим неуморно, дори в случите, когато е нужно да хвърлим светлина върху проблемите в областта на поръчките и трудностите, които изпитват експертите в работата си, или неточностите в законодателството.

Убедеността си в силата на експертното единение и професионализъм ще следваме и в празничния декемврийски брой на списанието. За негов водещ материал определихме анализът на г-н Ивайло Стоянов, посветен на един от най-дискутираните и пораждащи предизвикателства въпроси по материята на поръчките – нормативните възможности за оценка на екипа за изпълнение на договора. Верен на своя стил, авторът ни представя емблематичен казус по определяне на финансова корекция, при който приведените аргументи от страна на наложилия тази мярка орган разкриват едно сравнително разпространено в обществения сектор в България (не)разбиране на нормативните положения относно възможностите за оценка на екипа за изпълнение на поръчката.

Безспорно позната ситуация, която е меко казано неприятна с оглед възможните пречки, които може да породи при реализирането на желаните от всички нас цели на публичните политики. Но и ситуация, която доказва колко значим е човешкият фактор при възлагането на обществени поръчки. А и която по категоричен начин ни показва колко много можем да научим и постигнем по посока на толкова често споменаваната ефективност при разходване на общия ресурс. Най-вече ако си взаимодействаме и черпим от значимия потенциал на следвания и от Списание “ЗОП ПЛЮС” подход на проактивна комуникация, трансфер на ноу-хау и взаимопомощ в професионалната общност.

За полезността, която винаги се стремим да добавяме в дейността на нашите клиенти и партньори, в този брой допринася и новият експертен правен текст на д-р Полина Цокова. В него един от най-високо ценените наши автори и сътрудници прави експертен разрез на ключови решения на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд с тематичен фокус разясненията по условията за участие в тръжни процедури. Разяснения, при които освен стриктното спазване на формалната буква на закона, от голямо значение е и културата на откритост, диалогичност, сътрудничество, колегиално разбиране и взаимно уважение. Все неща важни както в работата по ЗОП, така и по принцип в деловите и лични взаимоотношения.

Марков финал на броя, целящ да удовлетвори закономерно високите очаквания на редовните ни читатели, поставя изданието на рубриката, посветена на нашите отговори на вашите въпроси от практиката по възлагане на поръчките, които заедно възлагаме за едно по-добро общо бъдеще!

Приятно и ползотворно четене!


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

ДОКАЗАНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Нормативни възможности и предизвикателства при оценка на екипа за изпълнение на обществената поръчка

Ивайло Стоянов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • СПРАВЕДЛИВОСТ В ТЪЛКУВАНЕТО: Разясненията по условията за участие в актуалната практика на Комисията за защита на конкуренцията и съдилищата у нас, Полина Цокова
  • ОБРАТНО БРОЕНЕ: Актуална информация преди старта на електронното възлагане чрез Платформата ЦАИС ЕОП, предвидено за 2020 г.
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки

Ако желаете Списание “ЗОП ПЛЮС” да е Ваш помощник в областта на обществените поръчки и през 2020 г., може да осъществите това като станете абонати или поръчате отделни броеве на телефон 0879 279 180 или e-mail zopplus@gmail.com. Повече за условията на абонамента тук.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker