Анонси

Компютър за всеки участник в обучението по електронни поръчки през февруари в София

Подобаващо дигитално начало на новата 2020 година ще поставим на откриващия практически семинар по електронно провеждане и участие в процедури по ЗОП и ЦАИС ЕОП в София. За събитието на 6 и 7 февруари, с оглед постигане на по-висока степен на интерактивност, за всички участници ще бъдат осигурени компютри.

Обучението с традиционна локация столичния хотел “Централ”, е част от интензивната ни тренинг програма, фокусирана върху изграждане на необходимото на професионалистите по ЗОП ноу-хау за възлагане чрез централизираната платформа “ЦАИС ЕОП” и преминаване към дигитален режим на работа, който от началото на настоящата година вече е без алтернатива.

За да подпомогнем всички професионално ангажирани с материята на обществените поръчки, броени дни след началото на задължителното възлагане ние организираме първия за 2020 г. експертен тренинг, на който не само да положим основите на уменията за електронно възлагане, но да навлезем в тънкостите при работата с платформата „ЦАИС ЕОП“. И то съобразявайки и вграждайки в обучителните модули очакваните нови моменти в нормативната уредба, съгласно измененията в ЗОП и предстоящите промени в ППЗОП.

Обучителният процес отново ще бъде подпомогнат от водещи експерти по материята, които да направят възможен интензивния обмен на актуална информация, добри практики и полезни решения по прилаганете на нормативната уредба в ежедневната все по-дигитална делова практика. За да покажем и докажем, че с наша помощ правната експертиза по ЗОП може да върви ръка за ръка с техническите умения за осъществяване на електронни поръчки в ЦАИС ЕОП!

Повече за практическия тренинг на 6 и 7 февруари може да научите тук, а за семинарите ни по ЗОП – тук.  Включете се и вие, бъдете онлайн с обществените поръчки!

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker