Новини

Експертите по ЗОП предлагат извънредни мерки при обществените поръчки

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки излезе с официална позиция, с която се подчертава необходимостта от предприемане на извънредни мерки и при обществените поръчки.

Като изразяват своята загриженост за създалата се ситуация и отражението й върху Системата на обществените поръчки в Република България, от сдружението обявяват твърдата си убеденост, че предложените мерки са спешно необходими с оглед усложнената обстановка на територията на страната и обявеното извънредно положение, както и съобразно препоръките на Националния оперативен щаб.

В своята позиция, адресирана до Министъра на финансите и изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП), от НСЕОП настояват незабавно да бъдат предприети следните нормативни и организационни мерки:

1.Отлагане на всички публични заседания на комисиите по чл. 103 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

2.Удължаване с минимум 30 дни на всички срокове по ЗОП за всички процедури за възлагане на обществени поръчки, които не се възлагат чрез използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а от ЗОП (платформата ЦАИС ЕОП).

3.Преразглеждане на срока за задължително използване на платформата ЦАИС ЕОП съгласно Постановление № 332/13.12.2019 г. на Министерския съвет и включване на всички възложители в платформата незабавно преди 01.04.2020 г. с оглед осигуряване на безпроблемно осъществяване на националната възлагателна дейност.

4. Предоставяне от страна на Агенцията по обществени поръчки на методическо указание за неприлагане на чл. 54, ал. 1 от ППЗОП и чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за провеждане на публични заседания за възложители, които възлагат чрез платформата ЦАИС ЕОП.

5. Създаване на организация и издаване на съответни заповеди за преминаване към дистанционен (надомен) режим на работа за всички експерти по обществени поръчки.

Предвид изключителната важност и спешност на поставените въпроси, от НСЕОП изразяват надежда, че ще срещнат подкрепа и разбиране на отговорните институции за предприемане на посочените извънредни мерки.

Според професионалната организация чрез тези мерки ще може да се осигури интегритета на Системата на обществените поръчки в Република България и безопасността на всички експерти, ангажирани с дейности по прилагане на законодателството в тази област на обществените отношения.

С оглед на възникналите извънредни обстоятелства, в израз на подкрепа към всички експерти по ЗОП, от Списание “ЗОП ПЛЮС” публикуваме за свободно ползване поместената в брой 2 на списанието от началото на месец февруари статия на г-н Ивайло Стоянов, посветена на възлагането чрез платформата ЦАИС ЕОП. Предвид коментираните там широк кръг въпроси, свързани с възлагането на електронни поръчки в платформата ЦАИС ЕОП, намираме, че материалът може да подпомогне съществено практическото приложение на ЗОП от колегите експерти по обществени поръчки.

Позицията на НСЕОП може да видите тук.

Източник: НСЕОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker