Минали броеве

Брой 2, 2020: ДИГИТАЛНИ ПОУКИ

Началото на настоящата 2020 г. бележи едно от най-значимите събития в Системата на обществените поръчки в България – стартът на задължителното електронно възлагане на обществени поръчки чрез централизираната платформа ЦАИС ЕОП.

Макар официалният старт на дигиталната трансформация при поръчките да бе даден още с идването на календарната година, доколкото първите стъпки бяха направени само от малка “представителна извадка” от възложители, и то такива с по-голям опит и предполага се експертиза при възлагането, истинският “стрес тест” за Системата на обществените поръчки ще се случи едва след 1 април. Тогава, съвсем не на шега, електронните поръчки в “ЦАИС ЕОП” ще станат (почти) безалтернативен начин за разходване на обществени средства за всички задължени по ЗОП субекти.

Този дигитален праг в управлението на възлагателните процеси, за който повече се говореше и по-малко се правеше години наред, по всеобщи очаквания трябва да ни донесе редица ползи. Като повече публичност и прозрачност, по-малко съмнения за корупция, по-ниски нива на формализъм и бумащина, намаляване на административните и транзакционни разходи при възлагането на обществените поръчки, повишена икономическа ефективност, в т.ч. благодарение на подобрен достъп до пазара на поръчки за малки и средни предприятия и др.

Всички обаче сме наясно, че дори посочените благоприятни ефекти да са вероятни в средносрочен и дългосрочен план, тяхното случване задължително ще премине през първоначален период на учене, пълен с множество предизвикателства. И само от това как всички ние ще се справям с тях ще зависи дали и кога действително ще можем да черпим от “плодовете” на новия начин на работа по ЗОП.

За да бъде извършена пълноценна подготовка за промяната, отговорните институции извършиха серия от промени в ЗОП. Броени седмици преди 1 април изменения и допълнения ще претърпи и ППЗОП – общественото обсъждане на проекта на ПМС за редакция в ППЗОП вече е в ход и се очаква да завърши на не по-малко знаковата дата 8 март. С това се смята, че ще може да приключи подготовка на нормативната основа за въвеждане на електронно възлагане.

Първите впечатления от представения проект обаче като че не оправдаха всички закономерно високи очаквания на професионалната общност за намиране на законодателни решения за вече очерталите се проблеми при електронното възлагане чрез “ЦАИС ЕОП”. Самата софтуерна платформа, чието разработване продължава и в момента, също показва редица “възможности за усъвършенстване”.

Именно за да допринесем за справяне с многобройните предизвикателства на предстоящия същински етап на дигиталния преход, за водещ материал на броя избрахме анализ на първите резултати от задължителното възлагане на е-поръчки. В текста на нашия водещ експерт г-н Ивайло Стоянов се прави обзор на първоначалнитеите опити за използване на платформата “ЦАИС ЕОП” с цел набелязване на основните проблеми пред електронния възлагателен процес. Убедено вярваме, че чрез представеното в материала открито и обективно назоваване на очерталите се “тесни места” в реформите на родна почва, а и чрез предложените начини за тяхното преодоляване, ще бъде даден съществен принос за подготвеността на всички експерти по материята.

Важно място в броя е запазено и за продължението на прегледа на юриспруденцията на Върховния административен съд по отношение спазването на основните принципи на възлагане, вещо представен ни от д-р Полина Цокова.

На страниците ни се завръща и любимата на всеки експерт рубрика с въпроси и отговори от практиката по прилагане не закона.

Приятно и ползотворно четене!


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

ДИГИТАЛНИ ПОУКИ

Анализ на първите резултати от задължителното възлагане на електронни обществени поръчки в платформата ЦАИС ЕОП

Ивайло Стоянов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • ТОП НОВИНА: ЕК настоява за обществени поръчки и в частните болници, от здравното министерство готови с промени в ЗОП
  • ЧЕСТНА НАДПРЕВАРА: Практика на ВАС по прилагането на чл. 2, ал. 2 от ЗОП относно изискванията към стопанските субекти във връзка с участието им в обществени поръчки (продължение), Полина Цокова
  • Експертите по ЗОП призовават за активно участие в обсъждането на промените в ППЗОП, въвеждащи електронното възлагане

Ако желаете Списание “ЗОП ПЛЮС” да е Ваш помощник в областта на обществените поръчки и през 2020 г., може да осъществите това като станете абонати или поръчате отделни броеве на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com. Повече за условията на абонамента тук. Станете част от общността на ЗОП ПЛЮС!

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker