Новини

Оповестено бе ново обновяване на рубриката с въпроси и отговори за ЦАИС ЕОП

На Портала за обществени поръчки бе оповестено ново обновяване на рубриката с въпроси и отговори относно работата на платформата ЦАИС ЕОП.

Сред новите отговори от дата 07.05 се коментира възможността да се провери валидността на КЕП, с който е подписан ЕЕДОП. От ресорната агенция обясняват, че ЦАИС ЕОП предоставя информация както за лицето, подписало ЕЕДОП, така и за валидността на подписа, с който е подписан ЕЕДОП в системата.

Положителен отговор е даден на въпроса може ли да се създаде проект на решение без да се създава обществена поръчка в ЦАИС ЕОП. От Агенцията допълват, че за да бъде създаден проект на решение е необходимо да се стартира съответния бизнес процес.

Друго често отправяно питане, получило отговор, е това дали може да не се получават известия за поръчка, към която е проявен интерес, но не е подадена оферта. Според указанието на органа по методология, ако потребителят желае да не получава нотификации за поръчки, за които е проявил интерес, е необходимо да избере „Напускане на поръчката“ от активното меню на съответната поръчка. Напускането на поръчка е възможно само ако не е подадено заявление за участие или оферта за нея.

От АОП напомнят, че ЧЗВ рубриката за ЦАИС ЕОП се актуализира периодично.

Пълният обем от актуализираната версия на въпросите и отговорите е достъпен тук.

Изочник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker