Новини

Първи срив на ЦАИС ЕОП, прекъсванията вече се оповестяват на Портала за обществени поръчки

Първо непланирано прекъсване в работата на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) бе оповестено от Агенцията по обществени поръчки.

В съобщението от ресорната агенция уточняват, че от 19:08 ч. до 21:00 ч. на 24 август 2020 г., е установено временно отпадане на Системата, предизвикано от външни фактори, вследствие неустойчивост в Интернет свързаността.

Според анонса, в резултат от своевременно предприетите действия редовната работа на ЦАИС ЕОП е възстановена. В посочения период няма засегнати процедури, поради което не се налага извършването на действия съгласно чл. 9е, ал. 2 от ППЗОП.

В резултат на инцидента, на Портала за обществени поръчки вече функционира специален раздел, в който е налична информация за непланираните прекъсвания на ЦАИС ЕОП.

Припомняме, че съгласно разпоредбата на чл. 9е, ал. 6 от ППЗОП, в случаите на непланирано прекъсване на функционирането на платформата най-късно на следващия ден след нейното възстановяване АОП публикува съобщение за периода на прекъсването, както и списък на поръчките, чиито срокове са променени от платформата, на Портала за обществени поръчки, а ако това е невъзможно -– на Интернет страницата на Министерството на финансите.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker