Новини

АОП публикува инструкция за създаването на образец на ценово предложение в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция относно създаване на образец на ценово предложение в изискванията към поръчка чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Това оповестиха от институцията на Портала за обществени поръчки (ПОП).

В помощния документ се посочват и разясняват стъпките, в които се извършва създаването на ценово предложение.

На първо място, отговорното лице за поръчката достъпва работното ѝ пространство, секция „Изисквания“, натиска бутона „Създай“ и избира групата тип „Ценово предложение“. В тази връзка се подчертава, че при създаване на „Ценово предложение“ задължително следва да се използва именно едноименната опция. Уточнението е важно, защото ако се създаде ценови въпрос в „Група с изисквания“, Системата не го разпознава като ценови компонент и то няма да бъде криптирано отделно, респ. ще се визуализира в РОП едновременно с отваряне на техническото предложение на стопанския субект.

На второ място, отговорното лице може да добави нов въпрос в Ценовото предложение чрез натискане на бутон „Добави“. Групата „Ценово предложение“ включва: „Ценови въпрос“ (въпрос за попълване на обща цена), въпрос тип „Прилагане на документ“ и „Списък с артикули“. Тук от АОП напомнят, че въпросът за попълване на обща цена („Ценови въпрос“) се създава от Системата по подразбиране и не може да бъде изтрит. В случай че възложителят не изисква попълване на обща цена от участниците, отговорното лице може да укаже това в полето за описание на въпроса и да редактира избора като минимално допустимо изискване от допълнителните настройки.

На финала на инструкцията се отбелязва, че отговорите от участниците на всички въпроси, поставени в групата с изисквания „Ценово предложение“, стават видими в публичната страница на поръчката в Регистъра на обществените поръчки след декриптиране на ценовите предложения.

С инструкцията, която е достъпна на ПОП в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“, може да се запознаете тук.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker