Новини

Публикуваха инструкция за прекратяване на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция относно прекратяване на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

В помощния документ се посочва, че съгласно чл. 154а от ЗОП, при прекратяване на поръчка в областите отбрана и сигурност, възложителят изпраща за публикуване Обявление за изменение или допълнителна информация. В тази връзка се припомня, че когато поръчката е с обособени позиции обявлението се изпраща само когато всички позиции са прекратени.

От АОП проследяват последователността от стъпки, които се реализират при оповестяване на прекратяването в тези случаи, които са:
1. Достъпва се публикуваното Обявление за поръчка в областта на отбраната и сигурността и от активното меню се избира опция „Прекрати“.
2. Системата показва прозорец с възможност за избор на опция с информация за прекратяването. След избор на бутон „ПРЕКРАТИ“ системата генерира автоматично Обявление за изменение или допълнителна информация и го изпраща за публикуване в РОП и в ОВ на ЕС.
3. След публикуване на обявлението, поръчката се прекратява чрез избор на бутон „ПРЕКРАТИ ПОРЪЧКАТА“ от секция „Параметри“.

Внесено е уточнението, че за потвърждаване на действието по прекратяване се изисква въвеждане на потребителска парола.

С инструкцията, която е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“, може да се запознаете тук.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker