Анонси

Топ материали за договарянето в ЦАИС ЕОП и полезните стъпки при работа в платформата в новия брой на Списание ЗОП ПЛЮС

Извънредните предизвикателства, пред които се изправи светът през настоящата 2020 г., и произтеклото от това нарастване на значимостта на ИКТ и работата в дигитална среда, за обществените поръчки в България по благоприятен начин съвпадна с реалното навлизане в практиката на електронните обществени поръчки.

Макар въвеждането на постоянно развиваната софтуерна платформа ЦАИС ЕОП наистина да преминава през някои леки сътресения, все пак няма как да не отчетем, че това като че ли е нещо неминуемо не само при разработването на софтуер по принцип, но и при управлението на всяка една мащабна промяна каквато е преминаването на работните процеси по ЗОП в информационна среда. Затова вероятно всички в системата са склонни да признаят, че преходът дойде в много важен момент и направи възможно да осъзнаем в още по-голяма пълнота ползите от промяната, съответно по ангажирано и да се включим в нея.

Водени от тези убеждения, основен приоритет на цялостната ни дейност закономерно се превърна подпомагането на експертите по ЗОП при изграждане на необходимите умения и компетентности не само за справяне с функционалностите на Платформата, но и приноса към цялостния процес на дигитална трансформация в обществените поръчки и общественото управление.

По посочената причина, на ефективното справяне с електронните поръчки са посветени както водещият материал на броя относно процедурата на договаряне без предварително обявление, разгледана през призмата на възлагателните действия в Платформата, така и материалът, представящ стъпките при използване на ЦАИС ЕОП на практика.

За баланс и пълноценно развитие на професионалната експертиза на читателите, място в броя намира и статия относно практика на Съда на ЕС по малко познатия, но предоставящ нови възможности за ефективност институт на мерките за доказване на надеждност.

За да сме максимално полезни, включваме традиционната рубрика с отговори на въпроси от експертната практика по ЗОП и работата в ЦАИС ЕОП, както и други актуални анонси.

Ако желаете Списание “ЗОП ПЛЮС” да е Ваш помощник в областта на обществените поръчки и през следващата 2021 г., може да осъществите това като станете абонати или поръчате отделни броеве на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

Станете част от общността на ЗОП ПЛЮС!

ПОВЕЧЕ ЗА АБОНАМЕНТА ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker