Новини

АОП излезе и с инструкция относно обобщената информация за поръчки на ниска стойност

След като миналата седмица напомниха, че информацията по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП следва да се попълни и подаде чрез ЦАИС ЕОП, от АОП излязоха и с официална инструкция по темата. Съобщение за това бе оповестено на Портала за обществени поръчки (ПОП).

В инструкцията се потвърждава, че считано от 2021 г. подаването на информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП става чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

В помощния документ е разгледана последователността от стъпки, чрез които се реализира самото предоставяне на обобщената информация чрез платформата, както и някои други съществени въпроси в тази връзка.

Както става ясно, възложителите, които използват ЦАИС ЕОП, считано от 14 юни 2020 г., но до тази дата са разходвали средства по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, представят изискуемата информация по следния начин:

  1. След вход в ЦАИС ЕОП, от меню „Поръчки“ или „Начало“ чрез бутон „Създай“ се избира „Обобщена информация по чл. 230 ал. 1 т. 7 от ЗОП“.
  2. В секция „Обявления и решения“ се избира образецът, който следва да бъде попълнен.
  3. В раздел „РАЗДЕЛ ІІ: РАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“, поле „II.1) Разходваните средства за поръчки на стойност по чл. 20, ал. 4 от ЗОП“ се добавят и изплатените суми по поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за периода 01.01. – 13.06.2020 г.
  4. В „РАЗДЕЛ ІII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)“ се представя разбивка на изразходваните суми по чл. 20, ал. 3 и чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

От АОП правят важното уточнение, че за подаване на информацията по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП не се изисква прилагане на електронен подпис.

С инструкцията, която е достъпна на ПОП в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“, може да се запознаете тук.

Източник: АОП

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker