Анонси

При засилен интерес и активно участие премина февруарският ЗОП ПЛЮС уебинар по е-поръчки

Засилен интерес, ангажираност и високи нива на удовлетвореност сред участниците – това показва равносметката от проведеното в края на февруари онлайн обучение по възлагане и участие в процедури по ЗОП чрез централизираната платформа ЦАИС ЕОП.

Редовният двудневен уебинар се проведе на 25 и 26 февруари в платформата Zoom, която в усложнената ситуация през последната година се утвърди като предпочитан вариант за лична и делова комуникация, както и за обучения от различно ниво и формат.

Постигнатите резултати и ефективната комуникация с опитния и компетентен лектор в лицето на г-н Ивайло Стоянов са наистина обещаваща предпоставка за високата полезност на събитието и ни карат да влагаме още повече амбиция и ентусиазъм при реализиране на следващите събития от обучителната програма на Списание ЗОП ПЛЮС.

И на този тренинг дадохме всички от себе си, за да отговорим на закономерно високите очаквания на нашите клиенти и партньори като окажем експертна подкрепа на колегите при осъществяване на дигиталната трансформация в обществените поръчки. За целта отново заложихме на запазената марка на Списание ЗОП ПЛЮС – директен, прагматичен и практически ориентиран стил на представяне на  най-актуалните промени в нормативната уредба, коментар на най-често допусканите грешки при електронно възлагане на обществени поръчки и ключова контролна практика, и нагледно представяне и разбор на практическата дейност в платформата ЦАИС ЕОП, реализирана от възложители и участници.

Следващият уебинар за широка аудитория отново ще е двудневен и е насрочен за 25 и 26 март. Напомняме, че онлайн обучения по ЗОП и електронни поръчки в ЦАИС ЕОП провеждаме и по индивидуална заявка – за нуждите на конкретна организация.

Бъдете онлайн с обществените поръчки! Включете се още днес!

ПОВЕЧЕ ЗА УЕБИНАРА ПРЕЗ МАРТ ТУК

По технически съображения броят на участниците за всяко онлайн обучение е ограничен до 50, като регистрацията ще се извършва по реда на получаване на заявките.
Местата се изчерпват бързо, заявете участие сега!

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker