Минали броеве

Брой 4, 2021: ПРОГНОЗНА (ПАЗАРНА) СТОЙНОСТ ИЛИ НЕМАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС

Скъпи читатели,

Без значение от целите и мотивите, от които сме водени, всяко решение, което вземем и действие, което предприемем, има своите последствия, води до определен резултат, който засяга както нас, така и останалите. А от друга страна, за да постигнем определен желан от нас резултат, следва да осигурим необходимите предпоставки за това той да стане възможен и да се реализира. Тази своеобразна “цена”, която заплащаме, ни показва понякога не толкова очевидната връзка между причините и следствията в живота, но и ни напомня за отговорността ни за всички неща, които сътворяваме с делата си.

Проявление на посочените закономерности можем да открием и в работата по ЗОП, където за да докажеш правотата на тезите си и да защитиш оптимално интересите си, също е необходимо да платиш определена цена, да вложиш определен ресурс. Включително за осигуряване на квалифицирана външна помощ, чрез която в по-голяма степен да се доближиш до поставената цел. Именно поради това е важно дали в хода на съответното производство може да разчиташ да си възвърнеш част от направените разходи.

Предвид значимостта на този по-специфичен аспект на възлагателната дейност, решихме водещият материал на броя да е посветен на актуалната практика на ВАС относно определяне на размера на присъдено възнаграждение за адвокатски услуги по спорове в обществени поръчки. В текста г-н Ивайло Стоянов търси отговора на въпроса дали бихте си възстановили заплатено адвокатско възнаграждение, ако спечелите правен спор в тази област на обществените отношения. Освен ключови решения на ВАС, авторът коментира и възможностите за усъвършенстване на нормативната уредба в тази връзка.

Като логично продължение на водещия материал идва и традиционният преглед на релевантната съдебна практика. В него д-р Полина Цокова анализира избрани решения на КЗК и ВАС, като отново по много вещ и достъпен начин ни дава възможност да черпим знания и ценни поуки от съкровищницата на Темида. Които, както не веднъж сме се убеждавали, могат да окажат неоценима помощ на всеки професионалист по ЗОП.

В броя включваме и важни анонси за дейността на НСЕОП, като ви информираме както за проекта за прозрачни обществени поръчки в условия на пандемия, получил подкрепа от USAID, така и за последните предложения на Сдружението, които имат за цел да се постигне оптимизиране на възлагането в здравния сектор в България.

Вратите към практическото знание отваряме и чрез любимата ви рубрика с отговори на въпроси от експертната практика по ЗОП и работата в платформата ЦАИС ЕОП.

Приятно и ползотворно четене! 


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

ПРОГНОЗНА (ПАЗАРНА) СТОЙНОСТ ИЛИ НЕМАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС

Ще си възстановите ли заплатеното адвокатско възнаграждение, ако спечелите спор в областта на обществените поръчки?,

Ивайло Стоянов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • ОТ СЪКРОВИЩНИЦАТА НА ТЕМИДА: Избрано от практиката на КЗК и ВАС при обжалване на решенията на възложители по ЗОП, Полина Цокова
  • ЕКСПЕРТЕН ПРИНОС: Стартира проект на НСЕОП за прозрачни обществени поръчки в условия на пандемия, финансиран от USAID
  • НОВИНА НА ФОКУС: Експертите по ЗОП предлагат решение за поръчките в здравния сектор
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП

Ако желаете заедно да сме по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., може да се абонирате за Списание ЗОП ПЛЮС или да заявите услугите и изданията ни на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

АБОНИРАЙТЕ СЕ за Списание ЗОП ПЛЮС, подарете си УСПЕХ!

ПОВЕЧЕ ЗА АБОНАМЕНТА ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker