Новини

АОП обнови инструкцията за отваряне на ценови оферти в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки обнови публикуваната Инструкция относно отваряне на ценовите предложения на участниците в ЦАИС ЕОП чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Това е видно от информация на Портала за обществени поръчки.

Както е известно на ангажираните с материята на обществените поръчки, помощният документ се разглеждат стъпките, в които се реализира работата на оценителната комисия при отваряне на ценовите предложения на участниците в ЦАИС.

По отношение на първата стъпка, свързана със задаване на дата и час за отваряне на ценовите предложения в графика на поръчката, от АОП са включили допълнителни забележки, свързани с това дали по съответната обществена поръчка са предвидени обособени позиции.

Вече в инструкцията изрично се посочва, че при обществени поръчки с общи изисквания и обособени позиции, датата и часът за отваряне на ценовите предложения се посочват в графика в „Основната част“ на поръчката, в случай че не е налице разсинхронизиране на графиците на отделните обособени позиции.

От друга страна, при обществени поръчки с обособени позиции, в които няма общи изисквания, датата и часът за отваряне на ценовите предложения се посочват в конкретната обособена позиция. Веднъж въведени в която и да е обособена позиция на поръчката, системата дава възможност датата и часът да се приложат за всички обособени позиции или за всички обособени позиции, в които няма въведен график за отваряне на ценовите предложения.

От Агенцията излагат подробно и алгоритъма на задаване на дата и час за отваряне на ценовите предложения в графика на конкретна обособена позиция. Посочва се, че след това задаване се натиска бутон „Към отваряне на цените“. Системата показва модална карта, в която има възможност за избор на опция от екшън бутона (трите точки) срещу наименованието на позицията, в чието работно пространство е зададен графика.

В тази връзка се прави забележката, че за да се активира бутон „Към отваряне“ е необходимо да се изберат обособените позиции чрез поставяне на отметка в съответния чек-бокс.

С обновената инструкция, която е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“, може да се запознаете тук.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker